Dit is een nieuwsbericht van
Omrop Fryslân

Gemeenteraad Terschelling zegt vertrouwen in burgemeester Van de Pol op

Er is een vertrouwensbreuk tussen de gemeenteraad van Terschelling en burgemeester Caroline van de Pol. Met een motie gaf de raad in grote meerderheid opdracht aan de griffier dat te melden aan de commissaris van de Koning.

René Bultena van Plaatselijk Belang, die in de eerste termijn vragen stelde namens alle fractievoorzitters, sprak met name over het nieuwe evenementenbeleid. Vraag was onder meer of Van de Pol de raad precies en op tijd had geïnformeerd. Ja, zo vond ze zelf. "Ik ging ervan uit dat ik op duidelijke wijze de stand van zaken aan u door had gegeven."

Sterker, de raad zat volgens haar helemaal mis. Na een bijeenkomst zou de raad collectief de mist in zijn gegaan. "Dat was het moment dat u met elkaar een tunnel inliep", verweet Van de Pol de gemeenteraad.

Verslaggever Lennard Geerts is op Terschelling

Het begon met een vraag over hoe ver de beleidsstukken voor de evenementenvisie waren, legt Gossen Bos van oppositiepartij Samen Terschelling uit. "Nu kun je zeggen: heb ik het lont in het kruitvat aangestoken? Maar dat heb ik niet bewust gedaan, het is gewoon de controlerende functie die je hebt als raadslid. Ik heb gewoon een vraag gesteld, toen is de bal gaan rollen."

Het heeft het eiland geen goed gedaan dat het allemaal zo lang duurt, vindt Bos. "Een trieste avond, wat moet ik er van zeggen." De kwestie is in het presidium met de fractievoorzitters besproken, de eerste mogelijkheid om het in openbaarheid te doen was de raadsvergadering, zegt Bultena.

"We hebben afgelopen maand gemerkt dat een aantal uitlatingen van de burgemeester naar de fractievoorzitters een beetje schuurden met wat we meenden dat gebeurd was", geeft Bultena verder aan.

René Bultena van Plaatselijk Belang Terschelling

Van de Pol zou onder andere toezeggingen hebben gedaan bij de gemeenteraad van 15 december. "Dat is pertinent niet waar, ik heb die vergadering een paar keer teruggekeken", verklaarde Van de Pol.

Een mogelijk aanpassing van de APV (een gemeentelijke verordening), waar de raad informatie over verwachtte, was volgens Van de Pol nooit een serieuze optie.

Niets gedaan

Maar de beantwoording van de burgemeester zette kwaad bloed in de raad. "We komen tot de verpletterende conclusie dat er niks gedaan is", vond Gossen Bos van Samen Terschelling over een van de besproken dossiers. "Ik vind het een schandalige vertoning hoe u onze vragen niet beantwoord heeft. U veegt de raad gewoon aan de kant."

Gossen Bos van Samen Terschelling

Ook de VVD (de eigen partij van Van de Pol ), PvdA en Plaatselijk Belang spraken niet van veel vertrouwen in de beantwoording van de burgemeester. Na een schorsing van ruim drie kwartier besloot het grootste deel van de fracties een motie in te dienen.

"De gemeenteraad constateert dat er sprake is van een vertrouwensbreuk tussen gemeenteraad en de burgemeester van Terschelling en verzoekt de griffier de commissaris van de Koning op de hoogte te stellen van deze vertrouwensbreuk", zei de raad. Alleen het CDA stemde tegen.

Naast coalitiepartijen Plaatselijk Belang (drie zetels) en VVD (drie zetels), wordt de raad van Terschelling gevormd door Samen Terschelling (twee zetels), PvdA (twee zetels) en CDA (één zetel).

De bal ligt nu bij Brok

Omdat een burgemeester door de Kroon benoemd is, en niet door de gemeenteraad, kan een burgemeester niet zomaar met een motie weggestuurd worden, legt Bultena uit. De bal ligt nu bij de commissaris van de Koning. Brok zal overleggen met de raadsfracties.

Bultena denkt echter dat het een zware dobber wordt om weer vertrouwen te vinden.

Gossen Bos van Samen Terschelling ziet ook niet meteen een oplossing. "Ik denk dat iedereen wel na kan gaan waar dit naartoe gaat." Concreter wil hij het niet maken. "Daar ga ik nu geen uitspraken over doen. Zover is het nu nog lang niet."

Burgemeester Van de Pol was niet beschikbaar voor een reactie. Nog voordat de vergadering afgelopen was, ging ze ziek weg.

Deel artikel: