Dit is een nieuwsbericht van
Omrop Fryslân
Aangepast

Friese klassieker vertaald: roman over Haitze Holwerda in het Bildts

De Friese klassieker 'De sûnde fan Haitze Holwerda' is nu ook in Bildtse vertaling verschenen. In de oorspronkelijke roman uit 1938 werden de woorden van de Bildtse boerenarbeiders toen al in hun eigen taal aangehaald. Bildts in de Friese literatuur kwam niet vaak voor.

Opvallend is dat in deze Bildtse versie de hoofdpersoon boer Haitze Holwerda wel Fries 'spreekt'. Dat heeft de vertaler gedaan omdat in de Friese versie de Bildtkers ook hun eigen taal spraken.

Boer contra boerenarbeiders

Het verhaal gaat over boer Haitze Holwerda, die drie Bildtse arbeiders inhuurt voor het binnenhalen van het hooi. Die arbeiders werkten veel sneller dan gedacht en en dan besluit Holwerda de afspraken over de betaling eenzijdig aan te passen, in zijn voordeel. De Bildtkers protesteren, maar de boer weigert toe te geven, tot hij aan het einde van de roman tot inkeer komt.

Schoolmeester

Het boek werd geschreven door Ulbe van Houten, voorheen schoolmeester in Sint-Annaparochie. Sytse Buwalda verzorgde de Bildtse vertaling. Zijn vader kende Van Houten persoonlijk. Buwalda sr. controleerde en corrigeerde de Bildtstalige fragmenten in de Friese versie van de roman.

Sytse had thuis wel zeven exemplaren liggen van het boek. Telkens als er weer een druk verscheen, kreeg zijn vader een exemplaar. "Ik heb dat boek heel vaak gelezen en dat boeide me erg. Niet alleen vanwege het verhaal, maar ook vanwege de kenmerkende sfeer. Dat zit in de Friese en de Bildtse versie, maar niet in de Nederlandse."

Toneelstuk

Er zijn eerst tweehonderd exemplaren van 'De sonde fan Haitze Holwerda' gedrukt. Dat lijkt niet veel, maar het taalgebied is niet groot. Buwalda denkt dat hij de boeken wel kwijtraakt. Voor het toneelstuk dat hij over het boek schreef, was er indertijd ook veel belangstelling. Dat werd in de jaren 2009 en 2010 vijftien keer opgevoerd.

Deel artikel: