Dit is een nieuwsbericht van
Omrop Fryslân
Aangepast

Nieuw onderzoek naar haalbaarheid en economisch effect Lelylijn: "Hoop op oktober"

Het Rijk en de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland laten samen een vervolgonderzoek doen naar de haalbaarheid en de economische effecten van de aanleg van de Lelylijn en de bouw van 220.000 extra woningen in combinatie met die snelle spoorlijn. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Gedeputeerde Avine Fokkens

Demissionair staatssecretaris Van Veldhoven gaat zelf geen besluit meer nemen over de aanleg van de snelle spoorlijn van Lelystad naar Groningen over Heerenveen en Drachten. Dat is volgens haar de verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet.

In de tussentijd wil zij, in samenwerking met de provincies, laten onderzoeken of het wel reëel is om in combinatie met de Lelylijn 220.000 extra woningen te bouwen voor het jaar 2040.

Weer een onderzoek

Het nieuwe onderzoek door een onafhankelijk bureau moet zo snel mogelijk beginnen en klaar zijn voor het bestuurlijk overleg van komende herfst over het investeringsprogramma MIRT dat over meerdere jaren loopt. Als het onderzoek op tijd klaar is, kunnen Deltaplan en Lelylijn mogelijk ook nog worden ingediend voor het Nationaal Groeifonds.

Hoop op oktober

Gedeputeerde Avine Fokkens heeft het volste vertrouwen in het proces en hoopt dat het rapport er in oktober ligt. "Er zijn verschillende kansen voor de Lelylijn. Het zou het mooiste zijn als de spoorlijn wordt opgenomen in het nieuwe regeerakkoord, maar het Wopke-Wiebesfonds is ook een optie."

Provinciale Staten praten woensdagavond voor het eerst in commissieverband over Lelylijn en Deltaplan. Inzet van de discussie is om te bespreken hoe de Friese bevolking het beste betrokken kan worden bij de ambities voor Lelylijn en Deltaplan.

Statendiscussie

Sommige partijen hebben moeite met het rapport Bouwstenen voor het Deltaplan dat namens de noordelijke provincies naar het Rijk is gestuurd, zonder dat de Staten daar eerst inhoudelijk over hebben gediscussieerd.

Deel artikel: