Dit is een nieuwsbericht van
Omroep Flevoland

Voor het eerst in tien jaar weer hoog aantal voortijdige schoolverlaters

In Lelystad zijn vorig schooljaar 240 jongeren voortijdig van school gegaan, dat is 3,5 procent van het aantal schoolverlaters. Na jaren van daling is dit aantal het hoogste in tien jaar. Slechts in vier andere steden in Nederland zijn meer voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie, of wel een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Bij de politiek in Lelystad zijn zorgen over de ontwikkelingen.

Leefbaar Lelystad had vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de cijfers en wat de gemeente er aan denkt te doen. De partij maakt zich zorgen, omdat jongeren die geen diploma hebben minder kans maken op een stabiele baan. Ze hebben een grotere kans werkloos te worden of in de criminaliteit te belanden.

Er is volgens het college een aantal hoofredenen aan te wijzen waarom de uitval zo hoog is. Allereerst waren veel leerlingen door de coronaperiode niet gemotiveerd om door te gaan. In die jaren waren scholen ook minder streng als het ging om adviezen voor vervolgopleidingen, met als gevolg dat sommige studenten niet mee konden komen en alsnog uitvielen. Verder heeft de krappe arbeidsmarkt jongeren verleid werk boven school te verkiezen.

Daarnaast zijn er onderliggende oorzaken, die te maken hebben met de begeleiding van leerlingen met problemen. Dat kunnen persoonlijke problemen zijn, maar ook kwesties over de studiekeuze. Verder sluiten om verschillende redenen school en werk niet altijd even goed op elkaar aan.

Maatregelen

De gemeente probeert jongeren die liever willen werken wel te verleiden tot een leer-werktraject. Verder wordt er sinds dit schooljaar sterker ingezet op het verbeteren van de thuissituatie, zodat de basis van de leerling in orde is. Ook wordt gewerkt aan de zogeheten 'vroegsignalering'. Jongeren die dreigen uit te vallen, krijgen sneller begeleiding in de zoektocht naar alternatieven.

De gemeente hoopt dat komend schooljaar de effecten van de maatregelen al te zien zijn in een daling van het aantal voortijdige schoolverlaters.