Dit is een nieuwsbericht van
Omroep Flevoland

Coöperatie Almeerse Wind worstelt met flinke winsten

De burgercoöperatie Almeerse Wind, die twee eigen windmolens heeft gebouwd, worstelt met de flinke winsten die gemaakt worden. Dat zegt John van Diepen van Almeerse Wind. De coöperatie verkoopt de geproduceerde kilowatturen tegen de huidige, hoge marktprijs. Almeerse Wind is daarmee spekkoper.

De twee molens van Almeerse Wind leveren nu tonnen extra per jaar op. De coöperatie wil dat geld niet alleen in de zak van de aandeelhouders stoppen. Almeerse Wind wil er ook iets goeds mee doen, bijvoorbeeld voor gezinnen die nu in problemen komen door de hoge energieprijzen. Het bestuur heeft de 400 leden van de coöperatie daarom opgeroepen met ideeën te komen. Want uiteindelijk beslissen zij wat er met het geld gebeurt.

Niet iedereen heeft geluk

De Almeerse energiecorporatie De Groene Reus investeerde ook in duurzame energie, maar plukt zelf niet alle vruchten van de hoge energieprijzen. De corporatie plaatste zonnepanelen op de gebouwen van de Zorggroep Almere, maar krijgt daarvoor alleen een vast, eerder afgesproken leasebedrag. Voor Zorggroep Almere is de constructie wel gunstig. Door de vele zonnepanelen blijft de energierekening daar laag.
"Ja. Als wij geweten hadden dat de prijs van energie zo extreem hoog zou worden, hadden we het anders gedaan", bekent Jan-Bart Sloothaak van de Groene Reus. "Dan hadden we de gemaakte winst kunnen gebruiken om nog meer duurzame projecten te realiseren". De Groene Reus is opgezet om de stad zo snel mogelijk verduurzamen. Inwoners moeten daar ook bij worden betrokken.

Grote windparken profiteren ook niet volop

De grote windparken in onze provincie zeggen dat ze niet optimaal profiteren van de superhoge marktprijs. Dat komt doordat zij langlopende contracten tegen een vaste prijs hebben afgesloten, met bijvoorbeeld Vattenfall of Eneco. Die contracten met energieleveranciers waren destijds een voorwaarde om een financiering van de bank te krijgen voor de bouw van de windmolens.

Afbeelding ter illustratie

Welk bedrag de grotere windparken voor de opgewekte stroom krijgen, willen ze niet vertellen. Vattenfall en Eneco zijn ook niet scheutig met het verstrekken van financiële informatie. Beide bedrijven zeggen ze dat ze geen enorme winsten maken op de contracten. Vattenfall zegt dat het de stroom die ze van de windparken inkoopt voor haar klanten gebruikt. De prijs die het daarvoor betaalt heeft slechts een beperkte invloed op de stroomprijs voor de consument. Dat komt omdat er nog relatief weinig duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Dat aandeel ligt nu op zo'n 15% van de totale opgewekte stroom.

Eneco komt niet verder dan: "Wij kunnen niet ingaan op het contract en onze prijsafspraken; dit is vertrouwelijk, maar wij maken geen enorme winsten".

HVC verdient extra, maar is ook meer geld kwijt

Afvalverwerker en energie-opwekkerHVC verkoopt de energie van haar zonneparken in Flevoland op de markt. Er gelden momenteel hogere marktprijzen dan eerder aangenomen. "De energiemarkt is onvoorspelbaar. De subsidies voor duurzame energie zijn weggevallen en we lopen grote risico’s op de energiemarktmarkt, want als wij tijdelijk minder duurzame energie kunnen produceren dan moeten wij op diezelfde markt tegen de dan geldende prijzen energie inkopen. De opbrengsten van de zonneparken zijn dus niet in dezelfde mate gestegen als de huidige exceptionele marktprijzen. En op HVC-niveau kunnen we zeker niet spreken over profiteren, omdat we ook te maken hebben met hogere energiekosten voor onze werkzaamheden, zoals de brandstofkosten voor onze inzamelvoertuigen. Er zijn voor de aankomende periode dus nog verschillende scenario’s denkbaar. Mocht het zo zijn dat HVC in de toekomst meer winst gaat maken als gevolg van deze energieprijzen, dan zorgen we er als publiek bedrijf voor dat deze winsten altijd in een of andere vorm terugvloeien naar de samenleving", zo laat een woordvoerder weten.

Voordeel voor schatkist

Dat de prijzen op de markt nu zo hoog zijn, heeft grote voordelen voor de staatskas. Om het opwekken van duurzame energie te stimuleren, zijn subsidies beschikbaar. Maar omdat de energieprijzen nu zo hoog zijn, krijgen de windparken voldoende geld binnen en vervallen de subsidies of moeten ze worden terugbetaald aan het Rijk. Hoeveel miljoenen het Rijk overhoudt, kan pas begin volgend jaar berekend worden.

Europa wil ingrijpen in energiemarkt

De Europese Commissievoorzitter Von der Leyen wil de winst beperken van elektriciteitsproducenten die niet te maken hebben met de hoge gasprijs. Dat zijn dan met name de producenten van zonne-, wind- en kernenergie. Het geld dat vrijkomt met de maatregel moet gaan naar burgers en bedrijven de getroffen worden door de hoge energietarieven. Producenten van olie en gas, zoals Shell en BP, krijgen te maken met een forse extra winstbelasting van 33 procent die in december zou moeten ingaan. Verder werkt de commissie aan maatregelen om het elektriciteitsgebruik in heel Europa te verlagen. Von der Leyen presenteert de plannen in de jaarlijkse 'State of the Union', een toespraak in het Europees Parlement.