Dit is een nieuwsbericht van
Omroep Flevoland

Geluidsexpert: 'Zorgen over laagfrequent geluid van windmolens niet nodig'

"Windmolens produceren geen laagfrequent geluid", zegt geluidsdeskundige Jan van Muijlwijk. Woensdagavond kwam hij aan het woord tijdens de webinar 'Weten over meten' van de gemeente Dronten. Bij laagfrequent geluid gaat het om tonen die niet zozeer hoorbaar zijn, maar wel voelbaar. De webinar werd gegeven omdat er bij inwoners veel vragen en zorgen zijn over de twee grote windparken die in de gemeente Dronten gebouwd worden.

Belangengroep De Windbrekers wil graag een nulmeting: een meting voordat de windmolens er staan en een meting erna. Zo zou er vastgesteld kunnen worden of de windturbines zorgen voor geluidsoverlast. De belangengroep is tegen de turbines van Windplanblauw omdat ze te dicht bij het dorp komen. Ook zijn er zorgen over de 'laagfrequente tonen', omdat dit misschien schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid.

Volgens Van Muijlwijk zorgen de windparken niet voor laagfrequente tonen. Omdat hier nog weinig onderzoek naar is gedaan heeft hij zelf bij acht parken metingen gedaan. "Goede windmolens maken geen laagfrequent geluid." Toevallig is er in de gemeente Veendam waar hij woont bij een windpark nu wel een bromtoon gesignaleerd. "Maar daarvan zegt de bouwer ook, dit is niet goed, dit moet niet. Hier gaan we wat aan doen. Dus over het algemeen komt het niet voor."

Te veel factoren

Leon Lemmers, adviseur van een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van geluid, legde tijdens de webinar veel uit over het nut en de valkuilen van zo'n nulmeting. Volgens hem kan er in de twee jaar tijd dat een windpark wordt gebouwd veel veranderen in de omgeving, waardoor de meting niet betrouwbaar is. Ook zijn weersomstandigheden zoals de windrichting en windsnelheid een belangrijke factor. Er zou dan heel lang gemeten moeten worden om een goed beeld te geven.

Daarnaast heeft volgens Lemmers de nulmeting ook geen nut als het gaat om handhaving. Er kan wel gemeten worden of wat de exploitant heeft neergezet voldoet aan de normen van geluid. Dit kan worden gedaan door steekproeven te nemen op verschillende momenten en door de windturbines even uit te zetten zodat het 'stoorgeluid' bepaald kan worden.

Niet simpel

Willemien Wever van het CDA hield in april een pleidooi in de gemeenteraad voor een snelle nulmeting nu de windmolens er nog niet staan. Wethouder Roelof Siepel gaf toen aan eerst dit webinar te willen afwachten. Wever vond het een interessante avond, maar denkt niet dat alle zorgen nu weggenomen zijn. "Ik denk nog steeds dat meten weten is, maar je moet wel duidelijk zijn over de verwachtingen. Sommige mensen denken misschien dat zoiets in een dag te meten is, maar zo simpel is het dus niet. Maar alsnog kunnen de gemiddelden uit zo'n meting interessant zijn."

Of de nulmetingen wel of niet gedaan zullen worden moet in een van de volgende raadsvergaderingen besloten worden.