Dit is een nieuwsbericht van
Omroep Brabant
Aangepast

'Boerderijen moeten plaatsmaken voor huizen', maar klopt dat eigenlijk wel?

De overheid wil mijn grond om er huizen op te kunnen bouwen, roepen veel boeren tijdens hun demonstraties tegen het stikstofbeleid. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Enkele cijfers:

  • Meer dan twee derde van alle grond in Nederland (68%) is in gebruik als groene ruimte.
  • Iets meer dan de helft daarvan (54%) is agrarisch gebied.
  • Ruim 70% van die landbouwgrond is in gebruik voor de veeteelt.

Dat betekent dat ruim een kwart van alle grond in Nederland in gebruik is als grasland waar koeien op lopen of als akker voor de zogeheten groenvoedergewassen en geteeld graan voor veevoer.

Nederland is nog lang niet volgebouwd:

  • 15% van Nederland is bebouwd,
  • 85% dus niet.

Als we de geplande 1 miljoen nieuwe woningen gaan bouwen, verschuift die verhouding met 1 procent: 16-84. Dat blijkt uit cijfers van het Platform voor Bouw, Infra & Techniek.

Landbouwgrond voor woningen?

Ook wordt gesteld dat de overheid de landbouwgrond van de boeren wil hebben voor woningbouw. De veehouderijen die door de landelijke stikstofplannen mogelijk moeten sluiten, zitten, dicht bij natuurgebieden.

Daar is het vrijwel uitgesloten dat er woningen voor in de plaats komen, heeft de provincie laten weten. Voornaamste reden: nieuwe woningen worden gebouwd waar het zin heeft, dicht bij andere woonwijken en voorzieningen. De stikstofproblematiek wordt dus niet stiekem gebruikt om boerengrond aan te kopen voor woningbouw.

Minder intensief

Waar is het boerenland dan wel voor nodig? Van de ruim 55.000 agrariërs in Nederland houden er zo'n 20.000 varkens, koeien en pluimvee. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat de veestapel door de kabinetsplannen uiteindelijk met zo'n 30% wordt verkleind. Dat zegt nog niets over het aantal boeren. Omdat wordt ingezet op minder intensieve veehouderij, minder dieren per bedrijf, hoeft het aantal boeren niet met 30% af te nemen.

Om boerenbedrijven minder intensief te maken is grond nodig. Door op de ene plek een boer uit te kopen, kan de grond aan een andere boer worden verpacht of verkocht. Zo kan de boer die overblijft, zijn bedrijf extensiever maken.

Natuurontwikkeling

Ook wordt een deel van het boerenland aangekocht voor natuurontwikkeling. Van boeren die willen stoppen, maar ook van boeren die stukken land willen ruilen. Tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch ligt Nationaal Landschap Het Groene Woud. Stichting ARK koopt stukken land van boeren op om het Natuurnetwerk Brabant te realiseren.

De aankopen worden gefinancierd vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant dat door de provincie is opgezet om nieuwe natuur te ontwikkelen.

Conclusie

Boerengrond bij natuurgebieden kan beter worden gebruikt dan voor woningbouw: voor minder intensieve veehouderijen en voor natuur. Wat wel klopt is dat de stikstofuitstoot eerst moet worden teruggebracht om vervolgens bouwvergunningen voor woningbouw af te kunnen geven. Dat is toch echt iets anders.

Deel artikel: