Ze worden ook wel 'pretopleidingen' genoemd. De mbo-opleidingen waarmee het moeilijk wordt een baan te vinden na je afstuderen. De onderwijsinstellingen moeten daarom vooraf betere voorlichting geven over de kans op werk. Anders sluit de minister de opleiding.

In een brief - zie hiernaast - aan de Tweede Kamer is minister Bussemaker redelijk hard. De efficiëntie van het opleidingsaanbod moet en kan beter, met name in het mbo. Bussemaker schetst de problemen in drie punten:

Grote opleidingen zoals 'verkoper detailhandel' (17 procent werkloosheid) en 'medewerker dierverzorging' (22 procent werkloosheid) leveren in verhouding met de vraag op de arbeidsmarkt teveel gediplomeerde schoolverlatersDaartegenover is er in de technische sector juist een groeiende vraag naar mbo-gediplomeerdenKleine opleidingen zijn kwetsbaar voor kwaliteitsproblemen en daar zijn er te veel van. Meer dan 40 procent van de 8.100 heeft minder dan 18 deelnemers.

Bussemaker wil onderwijsinstellingen verplicht stellen om met betere voorlichting te komen over de kans op werk. Daarnaast moeten scholen de opleidingen beter afstemmen met het bedrijfsleven en andere instellingen in de regio. Mochten de scholen dat niet doen, dan grijpt de minister in. Ze krijgt de mogelijkheid om een einde te maken aan een "ondoelmatige situatie". Over en sluiten dus.

STER reclame