Waarom krijgt de ene stagiair 0 euro en de ander 1000?

  • Romy Beijersbergen

  • Romy Beijersbergen

Alle mbo'ers moeten een stagevergoeding krijgen, vindt de politiek. Nu zijn er nog flinke verschillen: de ene stagiair krijgt niks, de ander een paar honderd euro per maand. En een ding valt op: mbo'ers krijgen vaak veel minder geld dan studenten van hogescholen of universiteiten, blijkt uit onderzoek van NOS op 3.

Hoe komt het dat de stagevergoedingen tussen verschillende opleidingsniveaus zo verschillen? En wat zijn je rechten? Check het in de video:

Stagevergoeding: waar heb je recht op?

Per 1 januari van dit jaar trok Van Engelshoven de stagevergoedingen bij de Rijksoverheid gelijk tussen alle opleidingsniveaus. Zij ziet de stagevergoeding als een onkostenvergoeding en die zijn voor iedereen ongeveer hetzelfde. Ze riep het bedrijfsleven op haar voorbeeld te volgen.

Maar hebben die ook naar haar geluisterd? Om dat uit te zoeken deed NOS op 3 een rondvraag bij de honderd grootste bedrijven van Nederland. Zestig gaven antwoord. Het merendeel van de bedrijven, 52, zegt nog geen gelijke stagevergoedingen te betalen aan stagiairs van verschillende niveaus.

Zes daarvan hebben concrete plannen om wel gelijke stagevergoedingen te gaan betalen. Veruit de grootste groep weet het nog niet. Negen bedrijven zeggen gelijke stagevergoedingen sowieso niet te zien zitten.

Hoe gewilder je stageplek, hoe slechter je onderhandelingspositie.

Arbeidsrechtsadvocaat Jillian van Damme

De meeste bedrijven geven aan de markt te volgen. En de markt, die koppelt de stagevergoeding aan het opleidingsniveau. Veel bedrijven vinden bijvoorbeeld dat stagiairs van het hoger onderwijs meer bijdragen dan mbo'ers, of stellen dat hun onkosten hoger zijn, omdat ze vaker op kamers wonen. Een paar bedrijven laten weten het te duur vinden om iedere stagiair hetzelfde te betalen.

En de overheid?

Ook veel overheidsinstellingen lijken geen gehoor te hebben gegeven aan de oproep van de minister. NOS op 3 vroeg de grootste gemeente van elke provincie naar hun stagevergoedingen, twaalf in totaal. Vier gemeenten zeggen gelijke stagevergoedingen te betalen. Twee gemeenten zeggen het niet te overwegen, de rest weet nog niet of ze de vergoeding gelijk gaan trekken.

Wettelijk is er niets vastgelegd over de hoogte van stagevergoedingen. "Een stagevergoeding is meer een soort onkostenvergoeding", zegt arbeidsrechtadvocaat Jillian van Damme. "Dat is wat vaag, maar daar kan bijvoorbeeld je reiskostenvergoeding in zitten en een vergoeding voor de inkomsten die je mist omdat je even geen bijbaantje kunt doen."

Hoeveel stagevergoeding jij krijgt, hangt dus af van hoeveel jouw stagebedrijf wil betalen. "Als stagiair kun je wel in de cao kijken van het bedrijf waar je stageloopt", legt Van Damme uit. "Als daar iets staat over de hoogte van stagevergoedingen, dan is jouw stageplek in principe verplicht dat aan je te betalen."

Onderhandelen is ook altijd mogelijk, al geven veel bedrijven tijdens de rondvraag aan daar niet voor open te staan. "Hoe gewilder je stageplek, hoe slechter je onderhandelingspositie", zegt Van Damme.

Verantwoording

NOS op 3 benaderde de honderd grootste bedrijven van Nederland met de vraag of ze een enquête wilden invullen. De resultaten zijn geanonimiseerd, maar wel bij de redactie bekend. Zestig bedrijven vulden de enquête in.

Deel artikel: