Ontwerp hier je eigen Europese Unie, wat vind jij belangrijk?

time icon

De Europese Unie, simpel gezegd een samenwerking tussen 28 Europese landen. Die samenwerking drijft op verschillende pijlers: bijvoorbeeld open binnengrenzen, een interne markt, de euro. Maar wat als je daar opnieuw over mag beslissen? Hoe ziet de Unie er dan uit?

Met de Europese verkiezingen op komst kun je hieronder je eigen Europese Unie bouwen. Wat vind jij belangrijk in de Unie en wat niet? Ga aan de slag:

Wat vind jij belangrijk? Ontwerp hier je eigen Europese Unie

Verantwoording

De vragen en toelichting in de interactive zijn tot stand gekomen in samenspraak met Europakenner Casper van Vliet van de site europa-nu.nl en experts aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht, onder wie promovenda Pauline Phoa. Haar promotieonderzoek gaat over de Europese interne markt en bescherming fundamentele rechten.

De eerste vier vragen gaan over vier pijlers onder het huidige Europa. Namelijk (1) vrij verkeer van personen, (2) vrij verkeer van goederen, diensten, werknemers, (3) de euro en (4) een vorm van gemeenschappelijk bestuur. De overige vijf vragen gaan over actuele thema's die nu spelen of recent hebben gespeeld: zomer- en wintertijd, een gezamenlijk milieubeleid, roamingkosten, vliegtaks en een Europees leger. Die laatste vijf vragen zijn afhankelijk van wat je invult bij vraag 4. Zonder een vorm van gemeenschappelijk bestuur is het gelijk trekken van roamingkosten of de invoering van een Europees leger namelijk niet reƫel.