Hoe deze melkveehouders de weidevogels op hun land redden

  • Raquel Schilder & Stephan Vegelien

  • Raquel Schilder & Stephan Vegelien

Onder de rook van Amsterdam hebben boeren Kasper van Beek en Wes Korrel hun melkveehouderij. Samen met twintig andere boeren uit de regio Amstelland begonnen ze een initiatief om weidevogels te beschermen op hun grasland. Sinds een tijdje staan de eerste weidevogelvriendelijke pakken melk in de schappen in de streek.

"We zijn bijna drie jaar geleden het idee gestart om iets voor weidevogels te doen. We hebben hier in het Amstelland nog een goed weidevogelgebied, dat willen we graag zo houden."

Hoe Kasper en Wes dat doen, zie je in deze video:

Deze melkveehouders willen de weidevogel redden

In Nederland zijn de populaties van weidevogels de afgelopen dertig jaar sterk afgenomen. In Noord-Holland nam het aantal met 62 procent af sinds 1990. In Zuid-Holland en Gelderland maar liefst met 81 en 77 procent. De grutto, kievit, tureluur, scholekster; van allemaal zijn er nu minder dan dertig jaar terug, blijkt uit cijfers van de Vogelbescherming.

De weidevogel staat model voor het kwetsbare ecosysteem, legt de Vogelbescherming uit. "Als het slecht gaat met de grutto, gaat het slecht met het land en uiteindelijk ook met ons." De weidevogel heeft dan ook een belangrijke functie in het boerenland: ze eten insecten, bestuiven planten en verspreiden zaden. "Koester de biodiversiteit, een aantal van deze soorten leeft alleen in Nederland."

  • NOS
    De populatie weidevogels in heel Nederland is afgenomen sinds 1990
  • NOS
    In Zuid-Holland nam de populatie het meest af, met 81 procent minder vogels ten opzichte van 1990.

Als belangrijke oorzaak noemt de Vogelbescherming de intensieve melkveehouderij en landbouw in Nederland. "Het mooiste gras voor de koe is gras dat je begin mei kunt maaien. Snelgroeiend productiegras", vertelt Kasper (25). "Maar dat is niet het beste gras voor weidevogels. Die willen lang, niet te dik gras waar ze in kunnen nestelen."

"En het moet kruidenrijk zijn", voegt Wes toe. "Niet alleen productiegras dus, maar gras waar andere planten tussendoor groeien. Daar leven insecten en die worden gegeten door weidevogels." Kasper, Wes en de andere boeren van het initiatief maaien daarom later, hebben kruidenrijk grasland en gebruiken minder kunstmest.

Wie zich het meeste inzet voor de weidevogel, plukt daar binnen de coöperatie ook de vruchten van. Daarbinnen is namelijk afgesproken dat als je land er goed bij ligt voor vogels, je punten krijgt. "Hoe harder je je best doet, hoe hoger jouw aandeel is in de melkverkoop", vertelt Kasper. Maar uiteindelijk draait het om de weidevogel. "Die hoort thuis in het Hollandse landschap", zegt Wes. "Wat je kunt doen, moet je doen. Ik vind het onze plicht om de weidevogel hier een plek te blijven geven."

Deel artikel: