Waarom er nog (lang) geen mannenpil is

Anticonceptie, dat lijkt nog steeds een vrouwending. Maar als het aan het kenniscentrum Rutgers ligt, nemen ook mannen meer verantwoordelijkheid om een zwangerschap te voorkomen. Ze starten vandaag een campagne die mannen bewuster moet maken van hun rol.

Mannen hebben minder opties dan vrouwen om iets aan anticonceptie te doen: condooms natuurlijk of sterilisatie - en dat is dan meteen weer een vrij drastisch middel.

Een vraag die al decennia in de lucht hangt is: waarom zouden mannen geen pil kunnen slikken die een zwangerschap voorkomt? Eens in de zoveel tijd duikt er een bericht op dat zo'n 'mannenpil' er bijna is, maar vervolgens hoor je er niks meer van.

Volgens Charles Picavet is zo'n mannenpil er voorlopig nog niet, hij is cultuurpsycholoog en deed onderzoek naar anticonceptiegebruik in Nederland. "Er wordt wel wat onderzoek gedaan, maar dat heeft nog niet tot fantastische resultaten geleid."

"De reden dat de mannenpil er nog niet is, is tweeledig. Aan de ene kant is het moeilijk om de aanmaak van spermacellen tijdelijk helemaal stop te zetten. Aan de andere kant bestaat er al hormonale anticonceptie voor vrouwen, die is zo veilig en effectief dat de standaard erg hoog is. Voor een nieuw mannenmiddel is het heel moeilijk om daar aan te voldoen."

Farmaceuten durven zo'n grote investering niet aan.

Peter Leusink, seksuoloog

Volgens Peter Leusink, seksuoloog en huisarts, is het technisch wel mogelijk om een mannenpil te ontwikkelen. Maar hij ziet nog twee andere redenen waarom hij er nog niet is: geld en cultuur. "Geneesmiddelenonderzoek gaat in twee stappen: eerst is er een kleine onderzoeksgroep. Als de resultaten goed zijn, volgt meestal een groter onderzoek", legt hij uit.

Voor zo'n groter en langduriger onderzoek is geld nodig. Veel geld. En de grote farmaceuten trekken hier vooralsnog de portemonnee niet voor. "Dat komt doordat ze eerst een soort zekerheid willen dat een nieuw medicijn succesvol wordt. Dan pas durven ze zo'n grote investering aan."

Vertrouwen

Maar waarom hebben de farmaceuten dan geen vertrouwen in het succes van een mannenpil? Volgens Leusink heeft dat te maken met de cultuur rondom de pil. "Deels denk ik dat vrouwen mannen niet helemaal vertrouwen als het gaat om het slikken van de pil. Als je 20 jaar bent en je komt een jongen tegen op een feestje, die zegt dat-ie aan de pil is, dan geloof je hem niet zomaar."

Bij mensen die al langer een relatie hebben, speelt dit volgens Leusink minder. "Die kennen elkaar goed en vertrouwen elkaar vaak wel als het gaat om zoiets als het slikken van de pil."

Aan de andere kant bestaat ook onder mannen twijfel. "Er zijn nog best veel mannen die de pil een vrouwending vinden, al lijkt dit wel te verschuiven. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mannen zich soepel opstellen, met name mannen die hoger opgeleid zijn en minder traditionele opvattingen hebben over genderkwesties."

Deel artikel: