NOS Op 3
ANP

Op kamers, elke dag pizza en naar de kroeg: studeren is een feest. Maar je moet ook je vakken halen. Veel eerstejaars moeten een minimaal aantal studiepunten halen om door te mogen naar het tweede jaar: het bindend studieadvies, of kort: BSA.

Onderwijsinstellingen mogen de norm voor zo'n positief advies zelf bepalen. In de wet staat dat dat advies niet per se bindend hoeft te zijn, maar veel instellingen sturen studenten met te weinig punten vaak toch weg.

De Erasmus Universiteit in Rotterdam is er daar één van. Sinds 2012 moeten studenten daar in het eerste jaar alle 60 punten halen om te mogen blijven. Alle vakken dus. Bij de meeste opleidingen zijn 40 tot 45 studiepunten vereist, zo'n driekwart van de vakken.

Die strenge normering in Rotterdam is onredelijk en in strijd met de wet, vindt Lars Klappe, voorzitter van het Studentenrechtsbureau. En dus slepen ze de universiteit voor de onderwijsrechter. "Je kan niet van iemand zeggen dat diegene ongeschikt is als hij of zij vijf studiepunten mist."

Lars Klappe is voorzitter van de Landelijke Studenten Rechtsbureau Eigen foto

Bij het rechtsbureau komen vaker klachten binnen over het beleid van de Rotterdamse universiteit. Dat was de reden om er aandacht voor te vragen. "Het BSA wordt door iedere universiteit op een andere manier gehandhaafd. Daar is de wet nog onduidelijk over. Wij willen dat daar duidelijkheid in komt", zegt Klappe.

Ian Veldoen (26) was één van de studenten die afviel door de hoge BSA-eis. Hij studeerde vorig jaar psychologie aan de Erasmus Universiteit, maar haalde 55 punten. "Ik stond een onvoldoende voor het vak statistiek en mocht het compenseren met een vak waar ik een voldoende voor stond. Alleen dat lukte me niet meer."

Oud-student van de Erasmus Universiteit Ian Veldhoen (26) Ian Veldhoen

Hoewel hij niet door mocht, staat hij wel achter het beleid van de universiteit. "Als ik op een andere universiteit had gezeten, dan had ik wel kunnen doorstromen naar het tweede jaar, maar was ik waarschijnlijk alsnog uitgevallen, omdat ik niet goed ben in statistiek." Ian volgt nu een studie verpleegkunde aan de Hogeschool Rotterdam.

'Ons BSA leidt niet tot meer uitval'

Een woordvoerder van de Erasmus Universiteit laat weten te betreuren dat het Landelijk Studentenrechtsbureau een procedure is gestart. Volgens de universiteit hebben ze deze methode ingevoerd om de academische carrière van hun studenten zo goed mogelijk te starten.

Ook benadrukken ze studenten niet zomaar van school te sturen als zij een vak niet halen. Zij krijgen een compensatieregeling waarmee ze hun onvoldoendes met hogere cijfers op andere vakken kunnen compenseren.

Volgens de universiteit leidt het aanscherpen van het BSA niet tot meer uitval van studenten.

Hoogleraar onderwijsrecht Miek Laemers denkt dat de Erasmus Universiteit deze eis mag stellen zolang het de academische carrière van een student niet onmogelijk maakt. "Een student die het op de Erasmus Universiteit niet haalt, kan namelijk wel naar een andere universiteit om dezelfde opleiding te volgen."

Maar Laemers is niet echt te spreken over de maatregel. "Omdat de Erasmus Universiteit zich profileert door te stellen dat alleen de allerbeste studenten worden toegelaten, impliceren ze dat andere universiteiten het minder nauw nemen met de ambitie en capaciteiten van studenten. En dat is niet zo."

De zaak komt in februari voor bij het beroepscollege. De uitspraak volgt naar verwachting een maand later.

STER reclame