NOS op 3

Ongewenste betasting. Dat begrip wordt door mannen anders beoordeeld dan door vrouwen. Mannen vinden minder vaak dat een aanraking echt niet kan, dan vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek dat NOS op 3 liet uitvoeren onder duizend jongeren tussen de 18 en 35 jaar.

We vroegen hen hoe toelaatbaar het is als bepaalde lichaamsdelen worden betast. In de onderstaande grafiek zie je dat er bij alle aanrakingen waar we naar vroegen een verschil is tussen hoe mannen en vrouwen hierover denken.

NOS op 3 / Lars Boogaard

Betasting in het kruis en op de borsten is volgens nagenoeg alle vrouwen ontoelaatbaar. Het overgrote deel van de mannen is het daar mee eens, al geeft ongeveer 10 procent aan dat dit enigszins toelaatbaar of op het randje is.

NOS op 3

De gegevens komen uit het onderzoek dat NOS op 3 in september deed. Daaruit bleek dat de meerderheid van de jonge vrouwen aan afgelopen jaar ongevraagd te zijn betast. Bij de mannen is dit ongeveer een derde.

Betasting komt het vaakst voor op de billen. Dit geldt voor 60 procent van de mannen en 75 procent van de vrouwen die aangeven het afgelopen jaar te zijn betast. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen vindt de meerderheid van de ondervraagden dat betasting op de billen echt ontoelaatbaar is. Al ligt dat percentage bij mannen iets lager dan bij vrouwen.

NOS op 3

Verslaggever Danny van het YouTube-kanaal NOS Mashup ging de straat op en sprak met een slachtoffer dat een keer in haar kont is gegrepen. En er waren meer jongens en meisjes die vertelden over hun ervaringen en meningen.

In sommige gevallen zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen groter. Dat blijkt als gevraagd wordt naar betasting op de buik of in de hals. 30 procent mannen vind dat een betasting op de buik een neutrale aanraking is, of zou moeten kunnen, tegenover ongeveer 14 procent bij de vrouwen. De rest van de vrouwen vindt dit op of over de grens van het toelaatbare.

NOS op 3

Betasting in de hals vindt de helft van de vrouwen écht niet kunnen. Bij de mannen is dit een derde, een even grote groep zegt dat dit op het randje is.

Facebook live

Vanmiddag om 16.00 uur gaan we op onze Facebookpagina in gesprek met twee experts op het gebied van betasting en seksuele intimidatie. Wat vind jij? Waar ligt voor jou de grens? Stel je vragen via #waarligtdegrens en discussieer vanmiddag mee tijdens de Facebook live Q&A.

NOS

STER reclame