NOSop3

Meeste tienerzelfmoorden in Nieuw-Zeeland

Christopher Chan/by-nc-nd/2.0

Rugby, Maori, kiwi, Lord of the Rings en de natuur is er prachtig. Nee, Nieuw-Zeeland staat niet bekend om de belabberde leefomstandigheden.

Toch staat het land wel boven aan een lijst van 41 landen als het gaat om de meeste zelfmoorden onder jongeren.

De lijst is onderdeel van een rapport van Unicef waarin de situatie van jongeren in de rijkste landen met elkaar wordt vergeleken. Zaken als armoede, onderwijs, schone energie en de impact die dit heeft op levens van kinderen worden langs een meetlat gelegd. Nederland staat op plek 10 van deze ranglijst.

Volgens de laatste cijfers plegen gemiddeld 15,6 op de 100.000 jongeren in Nieuw-Zeeland zelfmoord. Ter vergelijking: in Nederland gaat het om 4,2 jongeren per 100.000.

In Portugal worden de minste zelfmoorden gepleegd. Opvallend is dat ook in andere Zuid-Europese landen het zelfmoordcijfer onder jongeren relatief laag ligt. Bekijk de cijfers per land in de grafiek hieronder.

De verschillen in zelfmoordcijfers onder tieners per land Unicef

In de Europese landen Litouwen (13,3), Finland (11,3) en Ierland (10,3) worden op Nieuw-Zeeland na de meeste zelfmoorden onder jongeren gepleegd.

Waarom Nieuw-Zeeland?

Maar hoe komt Nieuw-Zeeland nou boven aan de lijst? Prudence Stone van Unicef noemt meerdere oorzaken. Zo groeien relatief veel kinderen er op in armoede, zijn er veel tienerzwangerschappen en is de werkloosheid hoog.

Maar er is volgens haar nog iets anders wat het grote verschil ten opzichte van andere rijke landen veroorzaakt. Net zoals in andere landen zijn het vaker mannen dan vrouwen die zelfmoord plegen, maar: "In de Nieuw-Zeelandse cultuur is nauwelijks ruimte om je als man zwak op te stellen. Iedere jongen wordt geacht om aan het stereotype van de harde, onbreekbare, bierdrinkende man te voldoen".

Cijfers in Nieuw-Zeeland zelf laten nog iets zien: dat het aantal zelfmoorden onder Maori-mannen (oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland) veel hoger ligt dan onder andere bevolkingsgroepen. Zo plegen Maori-mannen drie keer vaker zelfmoord dan Aziatische Nieuw-Zeelanders.

Volgens Unicef heeft dat mogelijk te maken met de achtergestelde positie van Maori en racisme in Nieuw-Zeeland. Wetenschappelijk bewijs voor die conclusie ontbreekt.

Het rolmodel voor een Nieuw-Zeelandse man AFP

Het is niet voor het eerst dat het zelfmoordcijfer onder de Nieuw-Zeelandse jongeren boven aan een lijst staat. Het is al jaren een groot probleem. Midden jaren 90 lag het zelfmoordcijfer zelfs nog veel hoger.

Hulpinstanties worden veel gebeld en kunnen soms niet alle telefoontjes opnemen of beantwoorden. Het aantal mensen dat contact zocht met een hulplijn van een van de instanties is de afgelopen tien jaar met 70 procent gestegen.

Toch lijken de droevige cijfers doorgedrongen tot de politiek. De regering van Nieuw-Zeeland heeft in april voorgesteld om een nationaal zelfmoordpreventieprogramma te lanceren.