Aangepast

Briefgeheim gaat ook voor e-mail en WhatsApp gelden (maar dat duurt nog wel even)

Wanneer heb je voor het laatst een brief geschreven of met een telegraaf een telegram verstuurd? Het antwoord is waarschijnlijk: nog nooit. Niet zo gek, want de telegraaf kennen we alleen nog als de naam van een krant en een brief als iets dat je opa en oma aan elkaar schreven met krulletters uit een vulpen.

Helaas, deze YouTube video is niet meer beschikbaar

En toch geldt het briefgeheim - de wet die ervoor zorgt dat niemand behalve jij en de geadresseerde jouw post mag lezen - alleen maar voor telefoon,- telegraaf- en briefverkeer.

Hopeloos ouderwets, vinden ook het kabinet en de Tweede Kamer. Vandaag ging de Kamer akkoord met een voorstel van het kabinet om de Grondwet aan te passen. De nieuwe regels moeten gaan over de geheimhouding van telecommunicatie, zodat ook e-mail en WhatsApp er onder vallen. Maar ook digitale communicatie die we in de toekomst gebruiken.

Grondwet wijzigen

En dat is nog niet zo makkelijk, de Grondwet wijzigen. Er gaan twee lezingen overheen, zoals dat heet in Haags jargon. Vanmiddag stemde de Tweede Kamer over het voorstel. Nu moet de Eerste Kamer nog stemmen en daarna staat het plan in de wacht. De volgende Kamers - dus na de eerstvolgende verkiezingen - moeten er namelijk ook over stemmen. Dan moet er een tweederdemeerderheid zijn.

De Kamer die het besluit vandaag goedkeurde, is de eerste stap. Dus: als het kabinet dat nu in de maak is de vier jaar uitzit, kan de volgende Kamer pas op zijn vroegst in 2021 definitief stemmen over het digitale briefgeheim in de Grondwet. En daarna moet dus ook de Eerste Kamer zich er nog voor de tweede keer over buigen.

E-mail lezen?

Het briefgeheim geldt volgens de Grondwet dus nog niet voor je e-mails, maar het is ook niet zo dat je e-mailverkeer nu totaal onbeschermd is. Het bewust lezen van iemands persoonlijke mail valt onder het schenden van privacy en is dus strafbaar. En de wet wordt sowieso overtreden als er eerst een hack aan te pas is gekomen.

Deel artikel: