Reuters
Aangepast

Calexit: deze Californiërs willen uit de VS

Als het aan de organisatie 'Yes California' ligt, staat er op de vlag van de Verenigde Staten binnenkort een sterretje minder. Nu zijn dat er vijftig, voor elke staat een ster, maar nu Trump is verkozen tot president neemt de roep om een vertrek uit de VS toe: een calexit.

De hashtags #Calexit en #Caleavefornia zijn inmiddels trending en de interesse in de beweging groeit.

In de grootste staat van de VS (qua inwonertal) werd massaal op Hillary Clinton gestemd. Slechts een derde stemde voor Trump. Het doel van de Yes California Independence Campaign is om in 2018 een referendum op poten te zetten om het ook daadwerkelijk waar te maken.

"Californië is op zichzelf de op vijf na grootste economie ter wereld, economisch machtiger dan een land als Frankrijk en meer inwoners dan bijvoorbeeld Polen", staat op de website van Yes California. "Californië concurreert met andere landen, niet alleen met de 49 andere staten."

Onder andere vanuit Silicon Valley, waar grote bedrijven zitten als Apple, Google en Facebook, komen veel paniekreacties nu Trump de nieuwe president wordt. Na de brexit roepen Californiërs die het initiatief steunen machtige bedrijfsleiders op om een calexit te steunen.

Shervin Pishevar, Silicon Valley-investeerder en oprichter van Hyperloop One, twitterde al voor de definitieve verkiezingsresultaten dat hij een onafhankelijk Californië wil, mocht Donald Trump winnen. En hij is bereid daar geld in te steken.

De campagne van Yes California bestaat al langer. Vorig jaar zei de oprichter van de organisatie Louis Marinelli in een interview met de LA Times dat "wat er in de VS gebeurt, politiek en cultureel afwijkt van wat er in Californië gebeurt".

Calexit was niet meer dan een beweging in de marge, maar sinds Election Day is het dus trending op sociale media en wordt het mainstream opgepikt.

Calexit, hoe dan?

De Business Insider onderzocht hoe een calexit eventueel wel mogelijk zou zijn. Protocollen om nieuwe staten in te lijven zijn er al, maar voor een eventueel vertrek bestaan die niet. Een begin kan worden gemaakt met 400.000 handtekeningen, waarmee ze de keuze op het stembiljet kunnen krijgen tijdens de gouverneursverkiezingen van de staat in 2018.

Mocht er voor een calexit gekozen worden, ook dan zijn ze er nog lang niet. Maar daarmee kan een gedelegeerde uit de staat wel naar de hoofdstad Washington om een wijziging in de Amerikaanse grondwet voor te stellen. Zouden ze in Washington akkoord gaan? Vermoedelijk niet.

Met instemming van genoeg staten zijn ook grondwetswijzigingen mogelijk, maar die procedure is zo ingewikkeld dat een calexit erg onwaarschijnlijk is, omdat 38 van de 50 staten ermee moeten instemmen.

Na de Amerikaanse Burgeroorlog heeft de federale regering zoveel macht gekregen, dat niet de staten maar de regering het laatste woord heeft in een kwestie als deze.

Deel artikel: