Klimaat en vluchtelingen

Wat hebben klimaatverandering en vluchtelingen met elkaar te maken?

Wat hebben klimaatverandering en vluchtelingen met elkaar te maken? Meer dan je denkt. De opwarming van de aarde gaat de komende tientallen jaren miljoenen mensen uit hun huizen jagen, verwacht de VN. Hun boodschap is allesbehalve optimistisch.

Niet alleen de directe gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, extreem weer of overstromingen, maar ook indirecte gevolgen gaan volgens klimaatwetenschappers grote problemen opleveren. Hoe? Dat leggen we uit in deze video:

Denk je dat migratie nu al een groot probleem is voor Europa vanwege extremisme? Wacht maar tot er een gebrek is aan water en voedsel.

John Kerry, minister van Buitenlandse Zaken (VS)

Wereldleiders zijn het erover eens. Er moet iets gebeuren. Op de klimaattop in Parijs in december werden harde afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit weekend hebben op de G20-top de VS en China, de twee grootste vervuilers ter wereld, de afspraken uit dat akkoord geratificeerd.

Een grote stap voorwaarts, maar of het genoeg is om verdere opwarming tegen te gaan? Dat is nog maar de vraag.

Deel artikel: