Einde aan loting. Hoe kom je nu binnen bij je studie?

De opleiding van je dromen of toch maar een plan B? Vandaag hoorden tienduizenden aankomende studenten of ze zijn ingeloot voor hun studie.

De loting is dit jaar voor het laatst, want vanaf 2017 mogen instellingen zelf beslissen wie ze aannemen. Na veertig jaar komt er dus een einde aan de centrale selectie.

Aan de centrale selectie en directe plaatsing komt nu dus een eind. Hogescholen en universiteiten met een numerus fixus kijken niet alleen meer naar cijfers, maar ook naar motivatie, persoonlijkheid en andere prestaties. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door een toets of een gesprek.

Minister Bussemaker vond het namelijk niet eerlijk dat het lot beslist over of je je studie van je dromen mag doen of niet. Ze hoopt dat er met de nieuwe selectieprocedure een betere match komt tussen opleidingen en studenten.

"Het is goed dat er niet meer alleen op cijfers wordt geselecteerd", reageert Jan Sinnige, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). "Zo heb je de kans om jezelf te bewijzen op andere punten zoals met een motivatiebrief of profieltest."

Ook Jarmo Berkhout, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) vindt de afschaffing van de centrale selectie een stap vooruit: "Kwaliteit is niet alleen te meten aan de hand van cijfers."

"Maar", vervolgt hij: "De nieuwe selectie kan studenten ervan weerhouden zich ├╝berhaupt aan te melden, omdat ze moeten voldoen aan de selectiecriteria van de opleiding." Hij zou liever zien dat er meer docenten worden aangenomen, zodat de opleidingen meegroeien met de studentengroei. Zo kan iedere student gewoon de studie kan doen die hij of zij wil.

Vanaf volgend jaar werkt het zo: studenten mogen zich voor twee opleidingen met een numerus fixus aanmelden. Voor de meeste studies mag je je op twee verschillende plekken aanmelden, voor de opleidingen geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie en tandheelkunde geldt dit niet.

Het aanmelden moet een stuk vroeger dan normaal, namelijk voor 15 januari. Als vervolgens blijkt dat er inderdaad te veel mensen zich hebben ingeschreven, komt er een selectie. De uitslag van die selectie volgt op 15 april.

Studenten die niet zijn toegelaten, komen op een wachtlijst te staan en worden alleen nog geplaatst als geselecteerde studenten afvallen. Intussen kunnen zij zich inschrijven voor een studie zonder selectie.

Deel artikel: