Aangepast

Mannen zijn een bedreigde soort op de basisschool

Ze zijn er nog wel, maar steeds vaker moet je ze met een vergrootglas zoeken: meesters op de basisschool. En ze worden steeds schaarser. De ChristenUnie heeft daarom samen met onderwijsorganisaties plannen gemaakt om 'meer kerels voor de klas' te krijgen.

Pabo-student Joran Floor (22) strijdt daar al jaren voor met zijn groep ‘Mannen op de pabo’. "Het meesterschap is een hartstikke mooi vak en belangrijk bovendien: kinderen moeten zowel mannelijke, als vrouwelijke rolmodellen hebben op school."

Was in 2000 één op de vier docenten nog man, in 2014 stonden er volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het basisonderwijs 110.752 vrouwen voor de klas en 17.733 mannen: 86 om 14 procent.

De ChristenUnie wil onder andere meer fulltime banen, "omdat mannen vaker fulltime willen werken dan vrouwen", zo staat in het plan. Ook wil de partij dat er ruimere mogelijkheden komen voor mannelijke zij-instromers uit bijvoorbeeld fysiek zware beroepen om leraar te worden.

Joran, die aan de HU Amersfoort studeert, denkt dat het probleem eerder opgelost wordt op de opleiding. Hij probeert met zijn groep mannen te werven voor de pabo én ze te behouden. Dat is volgens hem een groot probleem. "Vaak beginnen mannen wel aan de pabo, maar maken ze de opleiding niet af. De helft haakt in het eerste jaar al af."

Bron: enquête CNV Onderwijs 2014/cijfers DUO

Kleuterstage

Waarom lukt het niet om meer meesters voor de klas te krijgen? En is dat erg? "Mannen kunnen niet langer zomaar een meisjeskleedkamer inlopen bij de gym, zegt Joran. "Wat doe je dan als er ruzie is als meester?"

Het is een van de problemen waar meesters en mannelijke pabo-studenten tegenaan lopen. "En daar is niet altijd een snel antwoord op." Hij merkt dat er tijdens bijeenkomsten van zijn groep veel vragen als deze zijn.

"Allemaal problemen die niet op de opleiding besproken worden, omdat juffen daar niet tegenaan lopen." En daar ligt een ander probleem, zegt Joran, "de opleiding is aangepast op het grote aantal vrouwen."

Diederik Brink van CNV Onderwijs herkent de problemen. "In het eerste jaar moeten pabo-studenten een kleuterstage lopen en dat schrikt veel mannen af. Die geven aan liever in de bovenbouw les te willen geven." Vrouwen zijn eerder bereid voor een kleuterklas staan. "Als opleidingen die kleuterstage later plannen, zullen er minder mannen stoppen in het eerste jaar."

In de lerarenkamer gaat het vaak over zwangerschappen, niet over mannendingen.

Joran Floor

Joran is niet de enige die deze problemen krijgt te horen. Vakbond CNV Onderwijs vroeg haar leden naar hoe zij denken over de geringe hoeveelheid mannen voor de klas. Wat houdt die mannen precies tegen? Onder meer salaris - dat is te laag -, loopbaanperspectief - dat is er niet - en status - dat brokkelt al jaren af.

Belangrijker lijkt het feit dat op veel basisscholen vrouwen de overhand hebben. 57 procent van de meesters zegt zich wel eens alleen te voelen tussen al die vrouwen in de docentenkamer. "Mannen willen het over de 2-1 overwinning op Engeland van gisteravond hebben in de lerarenkamer, maar zitten daar vaak alleen", zegt Joran.

Volgens Joran zijn het natuurlijk stereotypen, "maar in de lerarenkamer gaat het vaak over zwangerschappen, niet over mannendingen". En als meesters al een "maatje" hebben, dan moet je het daar ook nog mee kunnen vinden. Diederik Brink van CNV Onderwijs vreest dat de mannen die momenteel wel voor de klas staan, er uiteindelijk de brui aan zullen geven.

De CU wil dat minimaal een kwart van de leerkrachten man is. Joran vindt dat niet ver genoeg gaan. "Het is een begin, maar eigenlijk moet het fifty-fifty zijn, net als de samenleving."

Deel artikel: