NOS Op 3
ANP

Nieuwe studenten blijven door de invoering van het leenstelsel steeds vaker thuis wonen. Het aantal uitwonende studenten zou in de komende acht jaar zelfs met 13.000 kunnen afnemen, zo staat in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Eerder werd voorspeld dat er juist 22.000 bij zouden komen. Maar dat was nog voor de invoering van het leenstelsel.

Dat minder studenten in de toekomst op kamers gaan, kan goed nieuws zijn voor studentenhuisvesters. Zij hoeven in dit geval in sommige steden minder studentenwoningen bij te bouwen. 

Zo worden in Arnhem, Breda, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Utrecht gemiddeld 14 procent minder kamerzoekende studenten verwacht. Maar dat is niet in alle steden zo. Wageningen, Den Haag en Amsterdam blijven erg in trek en kunnen rekenen op een groeiend aantal studenten die daar willen wonen. Zij noteren een stijging van respectievelijk 9, 7 en 3 procent.

Vraag naar zelfstandige kamers

Volgens de monitor moeten studentenhuisvesters wel beter inspringen op de vraag van studenten. Aan kamers met gedeelde keukens en badkamers (nu 59 procent), lijkt een overschot te komen, terwijl er van zelfstandige kamers juist te weinig zijn. 

Een student betaalt gemiddeld zo'n 55 procent van zijn inkomen aan het huren van een woning, maar dat verschilt per stad. Een student in Den Haag maakt elke maand 68 procent van zijn inkomen over naar zijn huurbaas, iemand in Enschede maar 44 procent. Studenten uit Rotterdam verdienen het meest, zo'n 1000 euro in de maand, maar daarvan gaat de helft op aan de huur. 

De onderzoekers verwachten niet alleen dat het aantal studenten dat uit huis wil terugloopt, dat gebeurt ook met het totale aantal eerstejaarsstudenten. De afgelopen acht jaar steeg het aantal studenten nog met 30 procent, maar dat zal de komende jaren nog maar zo'n 5 procent zijn. Wel zullen er meer buitenlandse studenten naar Nederland komen. 

Zuid-Limburg minder populair 

Studenten laten vooral Zuid-Limburg links liggen: in Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen zullen er naar verwachting in het collegejaar 2022/2023 gemiddeld zo'n 5 procent minder aanmeldingen zijn. Amsterdam, Den Haag en Wageningen blijven onverminderd populair en kunnen ten minste 10 procent meer studenten verwachten. 

STER reclame