Abortuspil nog niet in de apotheek

Vandaag had hij in de apotheek moeten liggen, maar de schappen met het bordje 'abortuspil' zijn nog overal leeg. Volgens minister Schippers moet er een wetswijziging komen, voordat artsen en apotheken de pil legaal kunnen verstrekken.

Wat is het probleem?

De nieuwe abortuspil is een combinatie van twee middelen die apart verkrijgbaar zijn bij abortusklinieken en ziekenhuizen. Maar alleen via artsen in die abortusklinieken of ziekenhuizen met een vergunning hiervoor. Deze nieuwe pil zou je via je huisarts bij de apotheek kunnen halen.

Volgens Schippers staat de Wet afbreking zwangerschap dat in de weg. Volgens die wet mag een zwangerschap alleen afgebroken worden door een arts in een ziekenhuis of kliniek, en dus niet thuis met een pil. Maar volgens de fabrikant is dat helemaal niet zo, omdat er sprake zou zijn van een overtijdbehandeling en geen vroege abortus.

Strafbaar

Apothekers kunnen de pil al bestellen, maar gaan dat niet doen. Zonder toestemming van hogerhand zouden ze strafbaar zijn. Ze hameren wel "op goede voorlichting van de patiënt: die moet weten wanneer ze naar de arts moet bij problemen".

En ook voorschrijven door (huis)artsen mag niet van minister Schippers. De artsenfederatie KNMG adviseert huisartsen de pil dus niet voor te schrijven. Maar de artsen willen wel dat die mogelijkheid er komt, en roepen op tot een wetswijziging. "Uit medisch, psychologisch en sociaal oogpunt is het wenselijk dat vrouwen die een overtijdbehandeling willen dit met een zo kort mogelijke vertraging kunnen doen", zegt KNMG.

Sunmedabon

Niet strafbaar

Volgens de advocaat van de fabrikant zijn artsen helemaal niet strafbaar als ze de abortuspil voorschrijven en is er helemaal geen wetswijziging nodig. "De overtijdbehandeling heeft een bijzondere status binnen de Wet afbreking zwangerschap", zegt Bart Stapert. In eerdere zaken heeft zowel de Hoge Raad als de Raad van State geoordeeld dat een overtijdbehandeling niet onder de Wet afbreking Zwangerschap valt, weet hij.

In 2009 heeft de toenmalige regering geprobeerd de wet daarvoor te wijzigen, maar dat besluit is volgens Stapert nooit aangenomen. "Het heeft dus geen kracht van wet."

Wat gaat er dan nu gebeuren

Hoewel Schippers er nu voor zorgt dat de pil nog niet in de schappen ligt, heeft ze eerder wel gezegd voorstander te zijn van de abortuspil. Ze wil nu eerst in gesprek met de sector over de wetswijziging. Daarna wil ze een wetsvoorstel voorleggen aan de Tweede Kamer.

Deel artikel: