Flickr / Pedro Moura Pinheiro

Meer zwangere vrouwen kiezen voor ruggeprik

Bevallen zonder veel pijn: steeds meer vrouwen lijken er bewust voor te kiezen. Het aantal ruggeprikken bij bevallingen is de afgelopen vijf jaar namelijk meer dan verdubbeld. Een groeiende groep zwangere vrouwen breekt daarmee met het traditionele credo 'pijn hoort erbij'.

NOS / Rosemarie Escher
Het percentage vrouwen dat kiest voor een ruggeprik

'Cultuurdingetje'

Martine Wassen, promovendus aan de Universiteit van Maastricht, doet onderzoek naar bevallingen. Volgens haar is het in Nederland lang niet gebruikelijk geweest om voor een ruggeprik te kiezen. "We hebben in Nederland een heel andere cultuur omdat mensen ook thuis bevallen. Maar langzaamaan zie je nu een verschuiving."

Bij vrouwen die hun eerste kind krijgen is de toename van het aantal ruggeprikken zelfs nog groter. In 2013 kreeg bijna 30 procent een prik, in 2003 was dat nog ongeveer 8 procent.

NOS / Rosemarie Escher
Ruggeprik eerste bevalling

Richtlijn

"We waren altijd een heel nuchter volk, dat is wel iets minder nu", zegt Anneke Kwee van de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologen (NVOG). Dat heeft volgens Kwee onder andere te maken met een richtlijn die gynaecologen in 2008 opstelden. "Daarin werd duidelijk gemaakt dat de voordelen van pijnbestrijding groter zijn dan de nadelen."

Vóór de richtlijn werden juist de negatieve punten benadrukt, ook door verloskundigen. Kwee: "Nu is er betere voorlichting. Als vrouwen nu om pijnstillers vragen, krijgen ze die ook."

Promovendus Martine Wassen is het hiermee eens: "De richtlijn kreeg heel veel aandacht onder barende vrouwen, alle koppen werden uit het zand getrokken."

Je ontneemt vrouwen een heel bijzondere ervaring.

Jessica van Eenige geeft al jaren zwangerschapscursussen

Richtlijn of niet, cursusleidster Jessica van Eenige vindt het jammer dat zoveel vrouwen voor de ruggeprik kiezen. Ze begrijpt dat het soms nodig is, maar benadrukt dat de bevalling een natuurlijk proces is.

Bovendien zou het praktisch niet altijd fijn zijn. "Ze kiezen voor een prik, maar moeten dan ook aan de slangetjes en monitoren in het ziekenhuisbed liggen, terwijl je tijdens de bevalling misschien enorm de behoefte hebt om te staan of te bewegen. Dat kan dan niet. Je ontneemt vrouwen een heel bijzondere ervaring."

Het aantal vrouwen die pijnloos hun bevalling wil doorkomen, is de afgelopen jaren gestegen

Een andere trend: vrouwen bevallen vaker in het ziekenhuis en minder thuis. Nog steeds is het aantal ziekenhuisbevallingen niet zo hoog als in België of Amerika. Maar met 81 procent in 2013 er wel een stijging van 11 procent in zeven jaar.

Een logische ontwikkeling, volgens Kwee: "Meer ruggeprikken betekent ook meer ziekenhuisbevallingen. De prik moet daar nou eenmaal toegediend worden."

Deel artikel: