NOS Nieuws Politiek Aangepast

Teruglezen: het NOS Radiodebat met dertien lijsttrekkers

 • Over ruim twee weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen.
 • Dit was het eerste grote lijsttrekkersdebat.
 • Met de dertien grootste partijen van VVD tot Forum voor Democratie.
 • Ze debatteerden over thema's als Nederland na de coronacrisis, integratie en wonen.
Liveblog gesloten
 • Het debat is afgelopen

  Het eerste verkiezingsdebat zit erop.

 • Hoekstra: niet bezuinigen is fabeltje, Rutte wil dat de teller niet te hoog oploopt

  CDA-lijsttrekker Hoekstra is ook minister van Financiën en vindt dat er geen beloftes gedaan mogen worden dat er niet bezuinigd gaat worden na de coronacrisis. Hij vindt het goed om op de korte termijn miljardensteun te geven uit de schatkist. "Maar iedereen die zegt dat er niet bezuinigd gaat worden, vertelt een verhaaltje."

  Rutte is het eens met Hoekstra, maar wijst hem er wel op dat het CDA dan niet met miljarden kostende voorstellen moet komen, zoals de afschaffing van de verhuurdersheffing. "Bij dit eerste debat komt u met een voorstel dat 2,5 miljard euro kost. Zondag is het RTL-debat. De teller loopt snel op."

  Dus als de wensen van de andere nieuwe regeringspartijen zo duur worden, zal dit zeker tot bezuinigingen leiden, waarschuwt de VVD-leider.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  'Veel partijen vertellen niet het eerlijke verhaal over bezuinigingen'
 • Het laatste blok: PVV, CDA en VVD over de tijd na corona

  Wilders begint zijn verhaal dat Nederland geen geld moet geven aan Europa om Zuid-Europese landen te helpen bij de coronacrisis. "We hebben 43 miljard euro aan de Italianen en Spanjaarden gegeven, dat hadden we aan de zorg kunnen geven. Onze eigen mensen." Rutte benadrukt het belang van Europese samenwerking. "Wil je de Nederlandse bedrijven helpen dan heb je de Europese handel nodig", aldus Rutte.

 • GroenLinks: leenstelsel moet weg, basisbeurs moet terug

  Lijsttrekker Klaver van GroenLinks vindt het na vijf jaar leenstelsel tijd is om te zeggen dat het experiment is mislukt.

  Ook Kaag van D66 zegt: "Het roer moet om." De partij wil een basisbeurs terug voor mensen die het niet kunnen betalen. Zij vindt dat studenten die met bijbaantjes hun studieschuld proberen klein te houden zich niet goed kunnen richten op hun studie.

  Rutte wil niet van het leenstelsel af. De VVD vindt het juist goed als iedereen meebetaalt aan zijn of haar eigen studie.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  GroenLinks en D66 willen af van het leenstelsel voor studenten
 • Het volgende thema: onderwijs

  Een van de belangrijkste verkiezingsthema's, zeker vanwege de gevolgen van de coronacrisis, is het onderwijs. De discussie gaat tussen Klaver, Kaag en Rutte.

  Lijsttrekker Klaver van GroenLinks, zelf vader van drie "bloedjes van kinderen", vindt dat er kleinere klassen moeten komen zodat kinderen individueel meer aandacht krijgen.

  Kaag van D66 wil ook extra mensen voor de klas, en hogere salarissen voor leraren en docenten. Om de verschillen tussen kinderen te verkleinen wil D66 meer taallessen.

  Rutte, die zelf ook lesgeeft op een middelbare school, geeft toe dat het nog niet meevalt om extra leraren en docenten te krijgen. Er zijn te weinig mensen die voor het vak kiezen. Klaver verwijt Rutte dat dat door het kabinet komt. Dat heeft te weinig in onderwijs geïnvesteerd. Kaag verdedigt het kabinetsbeleid, waar ook haar partij D66 verantwoordelijk voor was. "Maar er is inderdaad meer geld nodig, ook voor de wetenschap."

 • Azarkan en Wilders botsen hard over islam

  Partijleider Azarkan van Denk maakt PVV-leider harde verwijten. Azarkan spreekt over een "fascistische en racistische ideologie" van de PVV en vindt dat andere partijen de partij van Wilders meer moeten tegenspreken. "De PVV zit 21 jaar in de Kamer en heeft niets bereikt behalve haatzaaien." Azarkan zegt het spuugzat te zijn dat moslims door de PVV onder vuur worden genomen.

  Wilders zegt tegen Azarkan dat hij de islam verwerpelijk vindt en dat "Nederland er niet fraaier" van wordt. Ploumen deed niet mee aan het verbale gevecht. "Twee scheldende mannen lossen nooit problemen op."

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Wilders en Azarkan: integratie gaat niet goed
 • Integratie, 'een dossier dat zorgt voor emotie'

  Het onderwerp integratie leidt al jaren tot veel discussie in de Tweede Kamer. PvdA-lijsttrekker Ploumen zegt dat kinderen in Nederland geen gelijke kansen hebben. "Het ene kind is geboren met een gouden lepel in de bek". De PvdA vindt dat er een voorschool moet komen, om te zorgen dat achterstandskinderen zo snel mogelijk Nederlands leren.

 • Kernenergie: Wilders ziet het als oplossing, Kaag staat er "open" voor

  PVV-lijsttrekker Wilders ziet de oplossing van de CO2-uitstoot in kernenergie. D66-lijsttrekker Kaag is geen voorstander maar wijst het ook niet af.

  Segers van de ChristenUnie zegt dat er nog geen bedrijven zijn die aan een kerncentrale willen beginnen omdat het niet winstgevend is. Wilders zegt dat het in Frankrijk wel werkt. "Dus waarom zou het in Nederland niet kunnen?"

  Op dit moment doet een adviesbureau onderzoek, op verzoek van de Tweede Kamer, naar wanneer kernenergie in Nederland voor bedrijven aantrekkelijk zou kunnen zijn.

 • Kaag gebruikt een Amerikaanse uitdrukking 'Doen of doodgaan'

 • Het volgende thema: klimaat

  Het klimaatprobleem is bij jongere kiezers een van de belangrijkste verkiezingsonderwerpen, zo blijkt uit onderzoek. Segers van de ChristenUnie en Kaag van D66 staan in dit thema tegenover Wilders van de PVV.

  Segers en Kaag vinden dat er naast de coronacrisis ook sprake is van een klimaatcrisis die voor toekomstige generaties bestreden moet worden. Segers: "Het gaat over mijn dochters en hun kinderen. Het vraagt om nieuwe keuzes." Kaag zegt ook: "Het is nu of nooit. We staan op een kruispunt." Zij zegt dat politici van nu alle data hebben over de ernst van de klimaatcrisis, maar dat zij waarschijnlijk de laatsten zijn die er ook nog wat aan kunnen doen.

  "De problemen worden schromelijk overdreven", reageert Wilders. "En wat gaan we doen? We gaan voor miljarden besteden en de overheid gaat van alles voor je bepalen." Hij verwijt Kaag dat zij zelf heel vaak het vliegtuig neemt en dat Schiphol de Kaagbaan waarschijnlijk naar haar heeft vernoemd.

  Kaag zegt dat internationale reizen nu eenmaal bij haar werk als minister voor Buitenlandse Handel hoorden. Ze noemt Wilders een klimaatontkenner.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  'Wij zijn de laatsten die nu nog die keuzes kunnen maken'
 • Segers: wil een punt zetten achter experiment gereguleerde wietteelt

  De ChristenUnie heeft in de zaal zitten luisteren. Zijn partij was nooit voor het experiment met gereguleerde wietteelt, maar het was een wens van D66 en daarom is het in deze regeringsperiode opgestart. Segers draait er geen doekjes om. "Van mij mag er een punt achter worden gezet".

 • Hoekstra: D66 is 'ontwapenend naïef 'over regulering drugs, Kaag: 'het is realistisch'

  Het CDA heeft stevige kritiek op de wens van D66 om softdrugs te reguleren. "Het is ontwapend naïef", was conclusie van Hoekstra. Zijn partij wil de zware criminaliteit hard aanpakken. "Criminaliteit ontwricht. Er zijn liquidaties op het midden van de dag met machinegeweren". Kaag verwijst naar de Verenigde Staten waar de 'war on drugs' nauwelijks werkt. De partij is voor regulering omdat daarmee het verdienmodel van drugscriminelen wordt aangepakt. Kaag: "Ik ben verre van naïef, ik ben realistisch."

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  'Ik vind dat echt ontwapenend naïef'
 • Het volgende onderwerp: veiligheid

  Met Hoekstra van het CDA, Van der Staaij van de SGP en Kaag van D66.

 • Ouwehand wil huren vier jaar bevriezen

  Lijsttrekker Ouwehand van de Partij voor de Dieren vindt dat de huren niet alleen komend jaar, maar de komende kabinetsperiode van vier jaar bevroren zouden moeten worden, Ploumen van de PvdA is het daarmee eens.

  CDA-lijsttrekker Hoekstra vindt dat geen goed idee omdat het veel geld kost en uiteindelijk zal dat voor minder woningbouw zorgen. "De jongeren die op een huis zitten te wachten help je hier niet mee."

 • Kijken: discussie over speculanten, de Prins Bernhardbelasting en meer