NOS Nieuws Politiek Aangepast

Harbers zal voorlopig geen gezinnen uitzetten

Liveblog gesloten
 • Debat afgelopen

  Het debat is afgelopen. Er werd nog gestemd over de motie van wantrouwen van Wilders, maar die werd verworpen.

  Hiermee sluiten we het liveblog.

 • SGP is er niet gerust op

  De SGP zegt aan het einde van het debat de beantwoording van alle vragen door staatssecretaris Harbers "en beetje karig" te vinden,

  Ook is de partij er "niet gerust" op te zijn dat alles nu "sluitend geregeld" is.

 • PVV dient motie van wantrouwen in

  De PVV dient een motie van wantrouwen in. Hij stelt dat mensen die niet meewerken aan hun uitzetting nu worden beloond. "Oneerlijker dan dit kan niet, dit is slecht voor Nederland", zegt Wilders. Eerder in het debat haalde hij al uit naar VVD en CDA. Volgens hem is de VVD laf en is de partij gecapituleerd voor "linkse drammers" van het CDA en de ChristenUnie.

 • Oppositie: politiek verantwoordelijk voor IND

  PvdA, GroenLinks en Sp blijven vragen houden over de discretionaire bevoegdheid. Ook al wordt die overgedragen aan de IND, uiteindelijk blijft de politiek verantwoordelijk.

  "De bevoegdheid komt dan in handen van iemand die niet door de Kamer ter verantwoording kan worden geroepen", aldus van Ojik van GroenLinks. PvdA en Sp delen de zorgen.

 • 'Goed dat discretionaire bevoegdheid bij staatssecretaris weggaat'

  Harbers vindt het prima dat de discretionaire bevoegdheid, waardoor hij in sommige gevallen over zijn hart kan strijken, wordt gedepolitiseerd. Het plan is om die bevoegdheid over te dragen aan het hoofd van de IND. Dat leidt er volgens de staatssecretaris toe dat niet meer alle ogen op één politicus zijn gericht. Hij zegt dat hij in de vijftien maanden in zijn functie heeft meegemaakt dat hij wel vijf brieven van verschillende mensen en organisaties kreeg over één schrijnend geval. "En iedere keer was er weer de hoop van: er kijkt nog iemand naar."

 • 'Schrijnend is nu nog vaak: een lang verblijf in Nederland'

  Volgens Harbers komt er nu een einde aan de situatie dat mensen hun situatie schrijnend vinden, "maar dat die schrijnendheid er vooral uit bestaat dat mensen hier al lang verblijven". Er wordt voortaan aan het begin van de procedure gekeken of een zaak schrijnend is. En als iemand vindt dat zijn situatie alsnog schrijnend wordt, gedurende de procedure, dan kan hij naar de rechter stappen of een nieuwe procedure beginnen, zegt Harbers.

 • Harbers: tijdens herbeoordelingen geen uitzettingen

  Harbers zegt dat er gedurende de herbeoordeling van de dossiers van 'gewortelde' kinderen, geen gezinnen zullen worden uitgezet. De coalitie heeft gisteren afgesproken dat 700 kinderen mogelijk alsnog in aanmerking komen voor het kinderpardon.

  Hij zegt dat "de knip" ligt op het moment dat de maatregel officieel wordt. Dat betekent dat mensen die daarvoor zijn uitgezet, volgens hem geen rechten aan de nieuwe regeling kunnen ontlenen.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Harbers: 'Tijdens herbeoordeling geen uitzettingen'
 • Harbers vindt nieuwe afspraken goed

  Staatssecretaris Harbers begint aan de beantwoording van de vragen uit de Kamer. Hij zegt dat hij "heel goed uit de voeten kan" met de nieuwe afspraken die gemaakt zijn, omdat ze bijdragen aan het ontmoedigen van de hoop dat mensen uiteindelijk toch in Nederland mogen blijven. Volgens hem voorkomt dit dat mensen procedures gaan stapelen om hun verblijf te rekken.

  Wilders zegt dat het inmiddels volgens hem wel de vijfde keer is dat er een nieuwe regeling komt. Hij zegt dat de hoop nu ook niet wordt weggenomen dat mensen, als ze maar lang genoeg blijven, een verblijfsvergunning krijgen. "U heeft het probleem alleen maar groter gemaakt. U heeft een open uitnodiging gegeven aan heel Afrika. Want iedereen weet dat er over drie jaar weer een nieuwe regeling komt."

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Harbers: asielmaatregelen samen zullen 'minder uitnodigend' werken
 • Samenvatting eerste deel debat

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Terugkijken: oppositie heeft nog veel vragen over akkoord kinderpardon
 • Eerste termijn is afgelopen

  De voorzitter schorst de vergadering tot 14.15 uur. Dan wordt er eerst even over de agenda van de Tweede Kamer gepraat. Daarna zal staatssecretaris Harbers de hem gestelde vragen beantwoorden.

 • Hiddema: heb ik geen recht op een mankpardon?

  Kamerlid Hiddema van Forum voor Democratie beroept zich op een "mankpardon". Hij heeft onlangs een nieuwe heup gekregen en loopt met een stok. Als Kamervoorzitter Arib grapt dat zijn spreektijd al voorbij is als hij bij het spreekgestoelte aankomt, vraagt hij om zijn eigen soepele regeling.

  Hiddema vindt het maar niks dat het kabinet een soepeler regeling voor gewortelde kinderen treft. Hij vindt dat onrechtvaardig ten opzichte van mensen die hun verblijf hier niet steeds hebben gerekt.

 • Krol: het stoort mij dat oppositie buitenspel stond

  Ook Krol spreekt van een uitruil van punten in wat ooit een duidelijke afspraak in het regeerakkoord was. Het stoort hem dat de oppositie, "de helft van de Kamer ", buitenspel stond bij het sluiten van het akkoord.

 • Marathon-kerkdienst in Den Haag stopt

  Na drie maanden komt er vandaag een einde aan de kerkdienst in Den Haag, die moest voorkomen dat een Armeens gezin wordt uitgezet. Aanleiding is het akkoord dat de coalitie heeft gesloten:

 • ChristenUnie: wonderen zijn de wereld nog niet uit

  Woordvoerder Voordewind van de ChristenUnie constateert dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Want wie had zich anderhalve week geleden kunnen denken dat een grote groep kinderen nu toch wordt herbeoordeeld? Hij vraagt een toezegging van de staatssecretaris dat geen van deze kinderen alsnog uit Nederland moet vertrekken.

 • Van Ojik: is VVD trots op terugschroeven Europese afspraak?

  Van Ojik (GL) vraagt of Azmani trots is dat we nu minder vluchtelingen gaan opnemen. "Ik begrijp dat GroenLinks onbeperkt vluchtelingen wil opnemen. Nou, wij willen daar paal en perk aan stellen. En zo humaan is het niet. We nemen nog altijd 500 mensen op."

  Van Ojik zegt dat het niet gaat om "onbeperkt mensen" opnemen. Er was een afspraak om 750 mensen op te nemen en nu zijn het er nog 500, zegt hij. Hij vindt dat een "miezerig" aantal.