Stevige campagne-dag voor referendum Oekraïne

Een halve week voor het Oekraïne-referendum wijzen peilingen uit dat het nee-kamp zijn voorsprong verder heeft uitgebouwd. Uit een onderzoek dat TNS-Nipo voor De Telegraaf heeft uitgevoerd, blijkt dat 62 procent van de mensen die zeker gaan stemmen, 'nee' zegt tegen tegen het associatieverdrag met Oekraïne, aanstaande woensdag. 

Als de mensen die waarschijnlijk gaan stemmen worden meegeteld, komt het aantal nee-stemmers uit op 51 procent. De voorstemmers blijven steken op 37 procent, terwijl 12 procent er nog niet uit is. 

Die uitkomst ligt dichtbij de resultaten van de peiling van de Volkskrant in samenwerking met I&O Research. Daar komt uit dat 47 procent 'nee' zegt tegen het verdrag, terwijl 36 procent de banden met Oekraïne juist wil aanhalen. Van de ondervraagden zegt 18 procent geen mening te hebben. 

Overzicht peilingen Oekraïne-referendum

Het referendum trekt voldoende mensen naar de stembus om geldig te zijn, blijkt uit de peilingen. De kritische grens is gesteld op 30 procent, en die wordt ruimschoots gehaald met een verwachte opkomst van 35 procent (Telegraaf) of zelfs 43 procent (Volkskrant). 

De kiezers blijken ook meer vertrouwen te hebben in de tegenargumenten van het nee-kamp, dan in de motieven van de voorstanders van het verdrag. Uit een onderzoek van Ipsos, Kieskompas en Trouw komt naar voren dat maar liefst 51 procent van de Nederlanders denkt dat het verdrag leidt tot een migratiestroom van Oekraïners naar de EU. 

Ook het tweede grote tegenargument, dat het verdrag met Oekraïne leidt tot spanningen met Rusland, vindt gehoor bij ruim 45 procent.

Voor of tegen het associatieverdrag met Oekraïne?

Overigens blijken nog steeds weinig mensen te weten waar het precies om draait bij het referendum. Slechts 3 procent van de ondervraagden in de Volkskrantpeiling zegt 'goed op de hoogte' te zijn van het verdrag, 64 procent weet 'een klein beetje' tot 'helemaal niet' waar het verdrag over gaat.  

De peiling in opdracht van De Telegraaf toont aan dat het percentage ja-stemmers groeit onder de aanhang van de coalitiepartijen VVD en PvdA. Bijna de helft van VVD- en PvdA-stemmers zal woensdag een 'ja'-stem' uitbrengen, een derde van de aanhang van de regeringspartijen stemt tegen. 

STER reclame