V&D Rotterdam ANP

Het kabinet kan V&D op verschillende manieren helpen bij een doorstart, als het bedrijf daar om vraagt. In een reactie op het uitstel van betaling van het warenhuis zegt het ministerie van Economische Zaken dat de overheid garantstellingen of borgstellingen kan leveren, voor de financiering van toekomstige activiteiten van V&D.

Het ministerie benadrukt dat eerst onderzocht moet worden of dat wel bijdraagt aan het voortzetten van activiteiten van V&D. Het is dus niet zeker "of steun vanuit de overheid tot de mogelijkheden behoort of wenselijk is".

Verder kan het ministerie de betrokken partijen ondersteunen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Het afgelopen jaar was het ministerie naar eigen zeggen al betrokken bij de ontwikkelingen bij het warenhuis, maar het wil niet zeggen hoe.

Bedrijfsgevoelig

De mogelijkheden die het ministerie heeft om V&D te helpen, zijn er voor alle bedrijven. Zo kan het ministerie van Economische Zaken ondernemingen in moeilijkheden helpen met garantstellingen. Sociale Zaken kan bijvoorbeeld helpen met het opzetten van een mobiliteitscentrum, dat werknemers die hun baan verliezen aan nieuw werk helpt. 

Details over dit soort steun worden nooit bekend gemaakt, omdat het om bedrijfsgevoelige informatie gaat. Verder mag de overheid niet teveel ingrijpen, omdat Europa in de gaten houdt of er ongeoorloofde staatssteun wordt verleend. 

Slecht nieuws 

De penibele situatie van V&D is volgens het ministerie slecht nieuws. "Duizenden werknemers komen net voor Kerstmis in onzekerheid te zitten over hun baan. Ook voor de toeleverende bedrijven en mkb'ers betekent dit onzekerheid."

Inspelen op veranderingen

Ondanks de berichten over V&D, Macintosh en DA ziet het ministerie dat na de krimp van de afgelopen jaren, het langzaam weer de goede kant opgaat in Nederland. "Winkeliers zijn positief over het komende jaar, bijna de helft van de winkeliers verwacht dat de omzet in 2016 gaat stijgen."

Wel waarschuwt Economische Zaken voor de veranderingen in het consumentengedrag en de snelle groei van online winkelen. "De consument stelt andere eisen en het aanbod wordt door internet transparanter." 

Economische Zaken verwacht dat winkels die het online niet goed doen, het de komende periode moeilijk blijven houden.

STER reclame