Eelco Heinen
NOS Nieuws

Heinen gaat namens de VVD de hand op de knip houden

Als minister keert de 43-jarige Eelco Heinen terug op het ministerie waar hij in 2007 als beleidsadviseur zijn carrière begon. Al gauw stapte hij van de ambtenarij over naar de politiek, als medewerker van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Sinds 2021 is hij zelf Kamerlid.

Met de benoeming van de econoom Heinen heeft de VVD de strijd met de PVV gewonnen over de vraag welke partij de belangrijke post van Financiën krijgt. De VVD hamert op financiële degelijkheid.

Campagneleider

Behalve financieel geschoold is Heinen ook gepokt en gemazeld in het gedachtengoed van zijn partij. Hij schreef mee aan het verkiezingsprogramma en was vorig jaar campagneleider.

Stressbestendig lijkt hij ook wel. Hij hielp in 2021 zijn eigen zoon ter wereld te komen, in een auto langs de kant van de weg. Heinen was met zijn vrouw onderweg naar het ziekenhuis, toen de baby zich al aandiende.

Dit zijn de namen van de kandidaat-ministers en kandidaat-staatssecretarissen die we tot nu toe kennen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl