Een deel van het terrein in Amstelveen
NOS Nieuws

Bouwen bouwen bouwen, maar door 'Nederlandse regeltjes' is dat zo makkelijk nog niet

 • Hatixhe Raba

  redacteur Binnenland

 • Marleen de Rooy

  Politiek verslaggever

 • Hatixhe Raba

  redacteur Binnenland

 • Marleen de Rooy

  Politiek verslaggever

Onder de rook van Schiphol staat een stuk grond ter grootte van twintig voetbalvelden leeg. De gemeente Amstelveen wil er graag honderden studentenwoningen bouwen, maar dat mag niet. Het stuk grond ligt direct onder de aanvliegroute van Schiphol. Regels over geluidshinder dwarsbomen de ambitieuze plannen van de gemeente.

Een tiental mensen heeft het stuk land nu bezet met tenten en houten huisjes. "Er zijn eigenlijk geen plekken om te wonen dus hebben we hier onze tent neergezet", zegt een student scheikunde, die zijn naam liever niet noemt. "Je ziet dat Nederland op alle manieren tegen zijn grenzen aanloopt. Vooral in de woningcrisis merk je dat." Volgens hem zou Schiphol moeten krimpen, dan krijg je direct meer ruimte om te bouwen.

"We regelen ons helemaal dicht"

De vliegtuigen vliegen hier op 200 meter over, maar volgens wethouder Gordon (D66) wijst een GGD-onderzoek uit dat studenten geen gezondheidsschade ervaren van de geluidsoverlast. "Studenten wonen hier tijdelijk en daarbij kunnen we de huizen goed geïsoleerd bouwen."

De gemeente wil 2500 studentenwoningen bouwen, maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt dat tegen. Wonen op die plek zou niet gezond zijn en volgens de luchtvaartregels mag het niet. Wethouder Gordon wil dat minister Harbers een uitzondering maakt. "In de regio hebben we een tekort van 6600 studentenwoningen. We moeten meer gaan fluiten naar de geest van de wedstrijd. We regelen ons soms helemaal dicht in Nederland."

Keuzes maken

Het woningtekort is natuurlijk groter dan Amstelveen: er is een tekort van 390.000 woningen in Nederland op dit moment. Waar is er nog ruimte en hoe willen politieke partijen het tekort oplossen?

Het CDA wil dat er meer gebouwd wordt in de regio. "De regio heeft de ruimte die de Randstad niet heeft", zegt lijstrekker Bontenbal. Volgens de partij hoort daar wel bij dat je ook in de regionale infrastructuur en economie investeert. Zodat er ook banen, kinderdagverblijven en goede treinverbindingen zijn. "En elke gemeente zou de mogelijkheid moeten hebben om één straat erbij te bouwen. Als dat in elke gemeente gebeurt, kan je een flink volume eraan toevoegen."

GroenLinks/PvdA wil, net als het CDA en veel andere partijen, meer centrale regie. Volgens GroenLinks-fractieleider Klaver betekent dat dat Den Haag gaat bepalen waar gebouwd kan worden en dat de overheid weer gaat betalen voor het bouwen van huizen, in plaats van het helemaal over te laten aan de markt. Er is nog op heel veel plaatsen plek, zegt Klaver, allereerst in dorpen en steden zelf. "Daarna kun je aan de randen kijken. En als dat ook allemaal niet lukt, dan kun je kijken in gebieden waar nu nog niet gebouwd wordt."

De Rijksoverheid moet die plekken aanwijzen en keuzes maken. "We kunnen niet een enorm vliegveld hebben en een enorme bio-industrie. Je zal moeten kiezen. Dat betekent een kleinere veestapel, een kleiner Schiphol. Daarmee maken we ruimte om goed en veilig en gezond te kunnen wonen."

Migratie beperken

Nieuw Sociaal Contract (NSC) wil de provincie de touwtjes in handen geven. "Die kent de lokale en regionale situatie heel goed, dus provincies moeten een beslissende stem krijgen in het aanwijzen van locaties", zegt de nummer tien op de lijst, Merlien Welzijn.

Zij willen daarnaast ook de migratie beperken - "je kunt niet eindeloos mensen toelaten en daarvoor bouwen" - en meer duidelijkheid voor de marktpartijen. "Wat ik hoor van commerciële partijen en beleggers is dat het beleid onduidelijk is, te snel verandert, plotseling verandert. En dat is niet goed voor een investeringsbeslissing. De overheid moet voor een stabiel klimaat zorgen en dan kunnen de partijen die daarvoor bedacht zijn, de corporatiesector en marktpartijen, gewoon hun werk doen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl