Dassen presenteert Volt-verkiezingsprogramma
NOS NieuwsAangepast

Volt wil radicale veranderingen en 'ander mensbeeld'

Volt wil "grote systeemveranderingen die de crises oplossen". In het verkiezingsprogramma voor de Kamerverkiezingen pleit de partij voor een ander mensbeeld, dat gebaseerd is op vertrouwen. De menselijke maat zou de standaard moeten worden, met bijvoorbeeld een nationaal schuldenpardon voor iedereen met problematische schulden.

Net als bij vorige verkiezingen zet Volt radicaal in op één Europa: volgens de partij is het een illusie dat Nederland zelf een antwoord kan vinden op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Volt wil een 'Verenigde Staten van Europa', met een eigen leger, een echt gezamenlijk klimaatbeleid, Europese belastingen en een Europese spreidingswet. Die moet zorgen voor een eerlijke en humane verdeling van vluchtelingen.

Verbod op korteafstandsvluchten

Nederland en Europa moeten wat Volt betreft klimaatneutraal zijn in 2040 - het huidige, demissionaire kabinet gaat uit van 2050. De partij wil korteafstandsvluchten niet meer toestaan en privéjets verbieden. Fossiele subsidies worden stopgezet en vervuilende fabrieken worden gesloten totdat ze zijn verduurzaamd. Verder komt er een verbod voor producenten om ongebruikte kleding en elektronica te vernietigen.

Daartegenover staan onder meer een Europees netwerk van snelheidstreinen, investeringen in groene steden en stadskernen, schone lucht en water.

Volgens lijsttrekker Dassen is de tijd geweest om stapje voor stapje te bekijken of we iets moeten doen: "Dat is precies de reden waarom Volt is opgericht. Te lang zijn keuzes vooruitgeschoven. Ons verkiezingsprogramma is idealistisch en ook realistisch."

Alle toeslagen, heffingskortingen en aftrekposten afgeschaft

Ook op het gebied van het sociaaleconomisch beleid stelt Volt een omwenteling voor: er moet een 'Nieuwe Economie' komen die gericht is op brede welvaart en waarin behoeften van maatschappij en natuur centraal staan. Werken gaat meer lonen; vermogen, vervuiling en bedrijven worden meer belast.

Alle toeslagen, heffingskortingen, aftrekposten en de werkgevers- en werknemerspremies worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats komen een aangepaste inkomstenbelasting en een nieuwe basistoelage "als opmaat naar een 'universeel basisinkomen".

In het verkiezingsprogramma pleit Volt verder voor uitbreiding van de Tweede Kamer van 150 naar 250 leden en verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar. Ook wordt een nationaal permanent 'burgerberaad' voorgesteld, waarmee burgers invloed op de politiek kunnen uitoefenen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl