Volgende maand kan weer worden gestemd voor de Provinciale Staten
NOS Nieuws

'Wantrouwen in politiek grootst in Zeeland en Limburg'

Het wantrouwen in de politiek is het grootst in de provincies buiten de Randstad. Dat komt naar voren uit onderzoek van Kieskompas, in opdracht van de regionale omroepen.

Gevraagd naar het meest dominante gevoel over de politiek antwoordt landelijk 35 procent van de respondenten 'wantrouwen'. Zeeland steekt er met 51 procent bovenuit, gevolgd door Limburg (45 procent). Opmerkelijk is dat Groningen, waar mensen te maken hebben met een slepend aardbevingsdossier, relatief laag scoort (36 procent) in vergelijking met andere 'plattelandsprovincies'.

Deze Zeeuwse burgemeester herkent het beeld en begrijpt wel dat mensen zich zo voelen:

Regio voelt zich achtergesteld bij Randstad: 'Dat kun je niet zomaar oplossen'

In negen van de twaalf provincies is wantrouwen het dominantste gevoel over de politiek, van de acht mogelijke antwoorden. In Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht is 'interesse' het meest gegeven antwoord.

Ook op andere vragen over politiek en maatschappij antwoorden mensen uit de noordelijke provincies, Zeeland en Limburg anders dan Randstedelingen. In Limburg vinden de meeste mensen dat politici veel beter naar gewone mensen moeten luisteren, namelijk 84 procent van de respondenten. In Utrecht is dat gevoel het zwakst (56 procent). Landelijk vindt driekwart van de Nederlanders dat.

De stelling dat 'het soms lijkt alsof de mening van mensen in de Randstad zwaarder meetelt dan van andere Nederlanders' wordt landelijk door 58 procent onderschreven. Buiten de Randstad is dat gevoel niet verrassend een stuk uitgesprokener. In Groningen, Friesland en Drenthe ligt het zelfs op meer dan 80 procent. Negen provincies scoren hoger dan het landelijk gemiddelde.

De stelling 'Over het algemeen voel ik mij gehoord' krijgt steun van 21 procent van de Nederlanders, 46 procent is het ermee oneens. Hier zijn de Limburgers het meest ontevreden: slechts 9 procent voelt zich gehoord.

Ruim de helft van alle Nederlanders (54 procent) vindt dat mensen op het platteland vaak worden vergeten door de politiek. Maar regionaal zijn er opnieuw grote verschillen. Groningers en Drenten voelen zich het meest achtergesteld. De Randstadprovincies Zuid- en Noord-Holland en Utrecht zijn de enige waar minder dan de helft het eens is met de stelling.

De stelling dat de overheid meer vertrouwen moet hebben in haar eigen burgers levert daarentegen nauwelijks regionale verschillen op. Driekwart van de Nederlanders vindt dat, behoorlijk eensgezind.

Ondanks alle bedenkingen krijgt de stelling 'Het heeft geen zin om te stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen' nauwelijks steun: slechts 7 procent is het daarmee eens, 78 procent vindt het wel zinvol.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl