Dienst Justitiële Inrichtingen
NOS Nieuws

Aanpak georganiseerde misdaad heeft 'hoogste prioriteit' voor kabinet

De aanpak van georganiseerde misdaad heeft de hoogste prioriteit, zei koning Willem-Alexander vandaag in de Troonrede. Het kabinet maakt er opnieuw extra geld voor vrij. Er wordt onder andere geïnvesteerd in de opsporing en vervolging van criminelen en het afpakken van hun vermogen.

Het kabinet wil ook voorkomen dat "kleine jongens uitgroeien tot grote criminelen". Daarom gaat er 103 miljoen euro naar initiatieven om te voorkomen dat jongeren afglijden.

Inmiddels lopen er in zestien wijken in gemeenten uitgebreide projecten om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Dit aantal wordt verder uitgebreid. Jongeren krijgen er hulp bij het vinden van een dagbesteding, opleiding en een baan.

Meedogenloos

Verder komen er maatregelen tegen een "buitencategorie zware criminelen, die vaak meedogenloos en gevaarlijk blijken, ook vanuit de gevangenis". Er wordt 34 miljoen uitgetrokken om te voorkomen dat zij vanuit de gevangenis doorgaan met criminele praktijken. Zo krijgen gevangenissen extra geld om inlichtingen te verzamelen over hun gedetineerden en komen er meer afdelingen met een strenger regime.

Ook zijn enkele tientallen miljoenen extra vrijgemaakt voor het bestrijden van drugshandel, bijvoorbeeld via de haven en Schiphol. Dit bedrag is bedoeld voor extra camera's, betere toegangscontroles en het screenen van medewerkers.

Extra rechters

In de justitiebegroting is meer budget gereserveerd voor de hele strafrechtketen, van politie en Openbaar Ministerie tot gevangenissen en reclassering. Het is bedoeld voor extra personeel, maar ook voor nieuwe technologie.

De rechtspraak bijvoorbeeld kan rekenen op 155 miljoen euro extra per jaar, onder meer voor het aanstellen van extra rechters. Dit moet ervoor zorgen dat rechtszaken sneller behandeld worden.

Echt helpen

Verder gaan de vergoedingen voor sociale advocatuur omhoog en de kosten voor het starten van een rechtszaak gaan vanaf 2024 met een kwart omlaag. Het kabinet hoopt dat hiermee de drempel om naar de rechter te stappen lager wordt voor burgers en het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Tegelijkertijd is het de bedoeling om rechtszaken zoveel mogelijk te voorkomen door mensen op een andere manier te helpen. Er wordt gekeken naar bemiddeling en naar juridische spreekuren in de wijk of online. "Het echt helpen oplossen van problemen, dat is waar het om gaat", aldus het kabinet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl