De leden van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning
NOS Nieuws

Groningers online in verzet tegen roep om Gronings gas

De parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen gaat vandaag verder met openbare verhoren. Vlak voor het zomerreces werden de eerste betrokkenen gehoord. Uit de kijkcijfers van de livestream van de Tweede Kamer blijkt dat er niet heel veel naar de eerste verhoren is gekeken. Alleen het verhoor van de eerste genodigde, Groninger Herman de Muinck, trok meer dan 10.000 kijkers. Die aantallen werden daarna niet meer gehaald.

Dat is een teleurstelling voor menig inwoner van het aardbevingsgebied. Ze hopen dat juist door de verhoren anderen beter begrijpen waarom zij tegen het verhogen van de gaswinning zijn. Een aantal van hen probeert onvermoeibaar via sociale media informatie te verstrekken aan mensen die pleiten voor meer gas uit Groningen. Sommigen doen dat al jaren.

Data-analist Kor Dwarshuis houdt de aardbevingen in het gaswinningsgebied nauwgezet bij via een animatie op zijn website. Het maakt duidelijk hoe het aantal gasbevingen, zoals hij ze noemt, is toegenomen. Hij doet dat sinds de tot nu toe zwaarste aardbeving bij Huizinge in 2012.

Ik zit zo stikvol boosheid en verdriet over het gebrek aan liefde voor mijn provincie.

Kor Dwarshuis

Dwarshuis is geboren in het winningsgebied, in Godlinze. "Ik zit zo stikvol boosheid en verdriet over het gebrek aan liefde voor mijn provincie. Ik wil mensen via mijn animaties laten zien hoe vaak er bevingen zijn en hoe daarop wordt gereageerd door politiek, instanties en media. Ik heb tot nu toe zo'n 300.000 views, maar helaas kijkt er de laatste jaren nauwelijks meer iemand naar."

Dat stemt hem moedeloos. "Het lukt me niet meer zo goed mededogen te hebben met Nederlanders in de kou. Ik moet me ook erg inhouden om mensen niet uit te schelden."

Annegreet Blanken heeft de beving van 2012 aan den lijve ondervonden. "Ik merk dat de mensen die dat toen hebben meegemaakt zich meer zorgen maken over hun veiligheid dan mensen die kilometers verderop wonen", vertelt ze. Zelf is ze inmiddels meer naar het noorden van de provincie verhuisd, waar de impact van de bevingen minder groot is. Blanken volgt de enquête zoveel mogelijk. Zij vindt het belangrijk dat-ie er is "om de rest van Nederland duidelijk te maken dat het echt problematisch is in Groningen".

Blanken probeert misverstanden te bestrijden via Twitter. "Ik reageer vooral op mensen die zeggen dat die scheuren weinig voorstellen, door ze een artikel te sturen met uitleg van de baas van het Staatstoezicht op de Mijnen. "Hij zegt daarin dat het op dit moment niet veilig is in Groningen. Het risico op zware aardbevingen, inclusief het instorten van huizen is te groot om meer gas te winnen", citeert ze.

"Als je, zoals ik, die aardbeving in Huizinge hebt meegemaakt dan realiseer je je goed hoe heftig een beving van 4 of, wat sommige experts niet uitsluiten, 6 of 7 zou zijn", aldus Blanken. En ze herhaalt nog maar eens de woorden van staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief, dat het Groningse gas geen invloed heeft op de gasprijs. "Ik ben nog geen econoom tegengekomen die mij kon overtuigen van het tegendeel".

'Meer gas, betekent veel meer onveilige gebouwen'

Simon Koorn uit Noordbroek woont in een zwaar beschadigde Oldambsterboerderij, een rijksmonument. Koorn was lid van het onafhankelijk kennisplatform Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw (OMEM). Hij deed daar veel kennis op over de bodembewegingen als gevolg van gaswinning. Zijn missie: uitleggen dat het te simpel is om te roepen: win maar meer gas in Groningen.

"Er zullen dan veel meer huizen en gebouwen dan nu het geval is versterkt moeten worden. Dat gaat heel veel geld en tijd kosten, iets wat nu al niet snel te regelen valt", legt Koorn uit. Hij is er verder van overtuigd dat er niet direct veel meer gas gewonnen kan worden. Dat heeft te maken met de dalende druk in het veld en met de winningsputten die al zijn gesloten. Ondanks al zijn tegenwerpingen is Koorn ervan overtuigd dat de druk op het kabinet zo groot wordt dat Groningen toch meer gas moet gaan leveren.

Vandaag hoort de enquêtecommissie oud-burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum en Annemarie Muntendam van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl