Nationaal Park De Meinweg
NOS NieuwsAangepast

Natuurgebieden in slechte staat, Ecologische Autoriteit wil meer informatie van provincies

De natuur in vier gebieden in Limburg, Zuid-Holland en Utrecht is er niet goed aan toe en de provincies hebben te weinig inzicht in de oorzaken van de problemen. Dat zegt de Ecologische Autoriteit (EA) op basis van de eerste natuurdoelanalyses die deze provincies hebben gemaakt.

In deze analyses rapporteren provincies hoe het gaat met stikstofgevoelige natuurgebieden. De Ecologische Autoriteit beoordeelt de analyses en geeft advies over maatregelen. Het zijn de eerste vier van de in totaal 130 natuurdoelanalyses waarnaar de EA gaat kijken.

De problemen in de vier gebieden zijn verschillend, maar houden volgens de EA allemaal verband met te veel stikstof, te weinig of te veel water en een slechte waterkwaliteit. Omdat nog veel onduidelijk is, moeten provincies met aanvullende informatie komen. "Hoe werkt het daar wat betreft bodem, water en lucht, en in de wisselwerking met planten en dieren?", wil de autoriteit weten. Deze informatie is nodig om te weten "aan welke knoppen gedraaid kan worden" om de natuur weer gezond te maken.

Meinweg en Maasduinen

In de twee geanalyseerde natuurgebieden in Limburg is de situatie aantoonbaar verslechterd, zegt de EA. Het gaat om De Meinweg ten oosten van Roermond en Maasduinen bij Venray. Het advies luidt dat de provincie de stikstofneerslag zo snel mogelijk moet verlagen en de verdroging moet tegengaan.

In Maasduinen zou de droogte kunnen worden aangepakt door minder grondwater te onttrekken. Een oplossing voor de Meinweg is het beter later doorstromen van water, aldus de EA.

Extra onderzoek in de twee natuurgebieden moet uitwijzen wat er nog meer moet gebeuren om de natuur niet te laten verslechteren.

Zuid-Holland en Utrecht

De twee andere natuurdoelanalyses waarnaar de EA heeft gekeken, gaan over de beschermde natuurgebieden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein in het Groene Hart en de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck bij Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland en Utrecht).

De staat van de natuur is er op dit moment niet goed, stelt de autoriteit. Om verdere achteruitgang tegen te gaan, adviseert de EA maatregelen op het gebied van het waterpeil, het verlagen van de stikstofuitstoot en het verminderen van afkalving van de oevers. Voor verdere maatregelen is meer onderzoek nodig.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl