Minister Piet Adema van Landbouw
NOS Nieuws

Landbouwminister wil harde stikstofafspraken met banken en supermarkten

Landbouwminister Adema wil banken en supermarkten via het landbouwakkoord dwingen om een grotere rol te gaan spelen in het oplossen van de stikstofcrisis. Zij moeten een financiële bijdrage gaan leveren aan het verduurzamen van de agrarische sector, bevestigt het ministerie van Landbouw na berichtgeving in NRC.

De krant schrijft dat Adema onder meer wil afdwingen dat banken de uitstaande leningen van boeren met 10 procent verlagen. Daardoor kan er financiële ruimte komen om te stoppen of bedrijven te 'vergroenen'. De banken moeten binnen een halfjaar met een voorstel komen.

Voor Rabobank, van oudsher de 'boerenleenbank', zou het kwijtschelden van (een deel) van de leningen, een verlies van zo'n 3,5 miljard euro betekenen. Deze bank laat aan NRC weten een rol te willen spelen in het landbouwakkoord, maar het kwijtschelden van leningen is "niet aan de orde", omdat dat niet zomaar kan.

Campagne voor consumenten

Ook supermarktconcerns krijgen zes maanden de tijd om een plan te maken voor hun bijdrage aan de verduurzaming. Zij moeten de vraag naar duurzame producten gaan stimuleren. Er moet onder meer een campagne komen om consumenten in de winkels beter te informeren over de milieukosten van hun aankopen.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zegt nog geen contact met de minister van Landbouw te hebben gehad. De brancheorganisatie betwijfelt of het Rijk een bijdrage aan het oplossen van de stikstofcrisis wettelijk kan afdwingen.

Eindrapport Johan Remkes

Het landbouwakkoord moet gaan leiden tot een duurzamere kringlooplandbouw en daardoor een verlaging van de stikstofuitstoot bewerkstelligen. Er worden ook afspraken gemaakt over bijvoorbeeld dierziekten, volksgezondheid, geur en fijnstof.

Dat er een landbouwakkoord moet komen, is een uitkomst van de gesprekken die Johan Remkes afgelopen zomer voerde over de stikstofcrisis. Het ministerie van Adema laat weten dat de minister niet anders doet dan de aanbevelingen uit het eindrapport van de stikstofbemiddelaar opvolgen.

Hij voerde gisteren de eerste gesprekken met boeren, natuurbeschermers en provincies. Het is de bedoeling dat het landbouwakkoord ergens in maart klaar is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl