Foto ter illustratie: een leeg kantoorpand
NOS Nieuws

Een op tien werknemers voelt zich gediscrimineerd op werk

In 2022 voelde een op de tien werknemers zich gediscrimineerd op het werk, staat in een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en onderzoeksinstituut TNO.

Werknemers worden vooral gediscrimineerd op basis van afkomst, huidskleur en nationaliteit. 2 tot 3 procent van alle werknemers zegt hier wel eens mee te maken te hebben gehad.

Ook discriminatie op basis van leeftijd komt vaak voor, blijkt uit het onderzoek. Werknemers tot 25 jaar zijn in 4 procent van de gevallen slachtoffer van leeftijdsdiscriminatie. Bij de groep 65-plussers gaat het om 5 procent. Daarnaast zei 4 procent van de vrouwen gediscrimineerd te worden vanwege hun geslacht. Bij de mannen was dat minder dan 1 procent.

Vanwege een nieuwe onderzoeksmethode kunnen de cijfers niet worden vergeleken met voorgaande jaren.

Migranten

Migranten of mensen met een migratie-achtergrond hebben relatief vaker te maken met discriminatie. Zij worden volgens het onderzoek vooral gediscrimineerd op basis van afkomst, huidskleur of nationaliteit. Met name migranten van buiten Europa zijn hier vaak slachtoffer van.

Werknemers die discriminatie ervaren op de werkvloer zijn vaker ontevreden met hun werk. Uit het onderzoek komt naar voren dat ze daardoor ook vaker verzuimen dan werknemers die niet te maken hebben met discriminatie.

Verzuim

Verzuimende werknemers die zich gediscrimineerd voelen, schrijven hun verzuimklachten ook vaker toe aan de werksituatie, waar ze bijvoorbeeld te maken hebben met ruzie, conflicten of grensoverschrijdend gedrag.

Bovendien ervaart een deel van de werknemers die zich op het werk gediscrimineerd voelen minder mogelijkheden voor promotie of ontwikkeling te hebben. Ook vinden ze dat ze een lagere beloning krijgen voor hetzelfde werk.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl