Studenten op de universiteit van Leiden
NOS Nieuws

Enquête: vier procent studenten ervaart grensoverschrijdend gedrag

Vier procent van een groep ondervraagde studenten zegt te maken te hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag tijdens hun opleiding. Dat komt naar voren uit een enquête naar sociale veiligheid die de Onderwijsinspectie voor het eerst heeft gehouden.

Ruim 1500 studenten vulden een vragenlijst over het onderwerp in. Het overgrote deel zegt geen grensoverschrijdend gedrag te ervaren; 1 op de 25 zegt er wel mee van doen te hebben gehad.

In ruim de helft van de gevallen ging volgens de ondervraagden personeel van de onderwijsinstelling over de schreef. De instelling heeft niet altijd weet van de incidenten. Veel mensen zeggen dat ze met iemand van buiten erover hebben gesproken. Een klein deel heeft een klacht ingediend bij de instelling zelf.

De onderzoekers benadrukken dat de enquête is afgenomen in coronatijd, wat mogelijk van invloed is op de resultaten. Van de mensen die de vragenlijst kregen opgestuurd, vulde maar 15 procent hem in. Het is niet duidelijk of studenten die niet reageerden dat deden omdat ze tevreden zijn, of juist niet, schrijft de inspectie.

Betere controle en bekendere klachtenprocedure

De Onderwijsinspectie vindt dat universiteiten en hogescholen de sociale veiligheid structureel moeten controleren. Een landelijk systeem daarvoor ontbreekt nu nog. Zo'n systeem kan volgens de inspectie helpen meer zicht te krijgen op de veiligheid van de leeromgeving in het hoger onderwijs.

Daarnaast wordt geadviseerd de bekendheid en toegankelijkheid van de klachtenprocedure te verbeteren.

LSVB komt met actieplan

De Landelijke Studentenvakbond (LSVB) is geschrokken van de cijfers: "Dit is een schokkend hoog aantal", zegt voorzitter Ama Boahene op NPO Radio 1. De bond krijgt meldingen van verschillende soorten grensoverschrijdend gedrag: "Het kan seksueel overschrijdend zijn, bijvoorbeeld een docent die foute opmerkingen maakt of die studenten aanraakt als ze dat niet willen. Maar we krijgen ook meldingen van intimidatie of een onveilige leeromgeving."

De LSVB komt met een actieplan om de sociale veiligheid te verbeteren. De bond sluit zich aan bij de inspectie en roept op tot het beter toegankelijk en vindbaar maken van klachtenprocedures. Ook moet er meer worden ingezet op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag: "Denk aan voorlichtingen voor docenten of een betere gedragscode", zegt Boahene.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl