ANP
NOS NieuwsAangepast

Kamer praat niet deze week al over omstreden corona-wetsvoorstellen

De Tweede Kamer zal drie omstreden wetsvoorstellen van het kabinet over coronatoegangsbewijzen niet deze week al behandelen. Dat wilde het demissionaire kabinet wel graag.

De wetsontwerpen werden gisteren ingediend en het kabinet zou het liefst zien dat ze nog deze week worden afgedaan. Maar in een vergadering van de Kamercommissie Volksgezondheid sprak een meerderheid uit dat de wetten te complex zijn om nu al plenair te behandelen en dat er daarom meer tijd voor moet worden uitgetrokken.

Horeca, onderwijs, werk

Het gaat onder meer om het voorstel om alleen nog mensen toegang te kunnen geven tot bijvoorbeeld de horeca, de cultuursector en evenementen als ze gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona (de '2G-regel'). Mensen die negatief zijn getest, zouden dan kunnen worden geweerd.

Met het tweede voorstel wil het kabinet ook een coronatoegangsbewijs mogelijk maken in het onderwijs, maar dan ook voor mensen die negatief zijn getest ('3G'). En het derde wetsontwerp gaat over het kunnen invoeren van de coronapas op het werk ( '3G').

Over de voorstellen is veel discussie en het is nog niet zeker dat ze ongehavend de eindstreep halen.

Deze week schriftelijke vragen

Afgesproken is nu dat de Kamer deze week zal gebruiken om de voorstellen schriftelijk voor te bereiden. Mogelijk kunnen ze dan volgende week plenair worden behandeld. Maar of dat echt gebeurt, moet volgende week nog definitief worden besloten. Een deel van de Kamer had de voorstellen liever nóg later willen behandelen, maar daar was uiteindelijk geen meerderheid voor.

Met name de discussie over de coronapas op het werk verliep procedureel verwarrend. Eerst leek het wetsvoorstel daarover 'controversieel' te worden verklaard: dat zou betekenen dat de Kamer het niet behandelt zolang het kabinet demissionair is. Maar die conclusie bleek te voorbarig en mogelijk komt ook dit voorstel dus volgende week aan de orde in het plenaire debat.

Omdat het om wetsvoorstellen gaat, moeten ze door beide Kamers moeten worden behandeld: dus niet alleen de Tweede, maar ook de Eerste Kamer moet ermee akkoord gaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl