Woordvoerder Zabihullah Mujahid
NOS Nieuws

Sussende woorden in persconferentie Taliban, 'we zijn innerlijk gegroeid'

Op hun eerste persconferentie na de machtsovername in Afghanistan hebben de Taliban hun uiterste best gedaan om de Afghanen en de internationale gemeenschap gerust te stellen over hun plannen met het land.

Het islamitische emiraat, zoals het land nu heet in Taliban-jargon, garandeert de veiligheid van iedereen, ook van hen die tegen de Taliban hebben gevochten of hebben samengewerkt met westerse mogendheden. zei woordvoerder Zabihullah Mujahid in een zaal vol journalisten in Kabul.

Hij zei dat Afghanistan nog steeds een islamitisch land is, net als toen de Taliban 20 jaar geleden aan het roer stonden, maar dat de Taliban innerlijk zijn gegroeid waardoor er een groot verschil is met de beweging van toen.

Ook zei hij dat vrouwenrechten gerespecteerd worden:

'Wij garanderen vrouwenrechten volgens de Islam en amnestie voor tolken'

De Taliban zoeken geen wraak, zei hij. Hij richtte zich met name tot tolken en vertalers die voor westerse landen hebben gewerkt en nu massaal proberen het land te verlaten uit angst voor represailles. "We willen graag dat deze mensen hun kennis en vaardigheden ten dienste stellen van hun vaderland", zei de woordvoerder. "Er komt niemand op uw deur kloppen."

Hij benadrukte ook dat de Groene Zone in de hoofdstad, de wijk waar ambassades en internationale hulporganisaties zetelen, bewaakt wordt door Talibanstrijders. "De bescherming van ambassades is cruciaal voor ons."

'Sterke, inclusieve regering'

Over het landsbestuur zei Zabihullah Mujahid dat er naar een sterke, inclusieve regering wordt toegewerkt, zonder uit te leggen wat hij daarmee bedoelde. Vrouwen kunnen onder een Talibanregering actief blijven, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en zorg, aldus de woordvoerder. Van discriminatie zal geen sprake zijn, verzekerde hij, zolang vrouwen zich bewegen binnen de grenzen van de sharia, de streng-islamitische wetsregels.

Het framework van de sharia als begrenzing van de vrijheid kwam herhaaldelijk terug in de uiteenzetting van Zabihullah Mujahid. Zo zei hij dat media vrijuit hun werk kunnen doen, en ook kritiek kunnen uiten op de regering, binnen de grenzen van de islamitische waarden. Hij vroeg de internationale gemeenschap om de grenzen van het 'emiraat' te respecteren, en het recht van de Taliban om op basis van de sharia het land te besturen.

Inspelend op de angst dat het land nu weer een vrijhaven wordt voor terroristische groeperingen, verzekerde de woordvoerder dat het Afghaanse grondgebied niet gebruikt zal worden voor activiteiten "tegen de internationale gemeenschap". Hij sprak ten slotte de wens uit om goede relaties te onderhouden met iedereen, omdat Afghanistan alleen zo de economische crisis te boven kan komen.

Uit alles wat Zabihullah Mujahid te zeggen had, sprak de wens om de herinnering aan de wrede, bloedige jaren tussen 1996 en 2001 achter zich te laten en het vertrouwen van de internationale gemeenschap te winnen.

In 2019, toen toenmalig president Trump bekendmaakte het Amerikaanse leger sneller terug te trekken uit Afghanistan, maakten we deze uitlegvideo over de Taliban:

De Taliban - wie zijn dat eigenlijk?

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl