ANP
Formatie

Nu de Kiesraad de officiële uitslag van de verkiezingen heeft vastgesteld, weten we hoe de nieuwe Tweede Kamer eruit komt te zien. Het parlement vergadert dinsdag voor het laatst in de oude samenstelling. Een dag later wordt de nieuwe Tweede Kamer beëdigd.

En die ziet er in meerdere opzichten anders uit dan nu. Zo zijn de 150 blauwe zetels nu nog verdeeld over vijftien fracties, dat worden er straks zeventien: het resultaat van wegvallende eenmansfracties (Krol, Van Kooten-Arissen) en nieuwkomers (JA21, Volt, Bij1, BBB).

Jong en oud

In totaal komen 59 gekozenen voor het eerst in de Tweede Kamer. Onder hen is het jongste Kamerlid: de 22-jarige Habtamu de Hoop. Hij schuift aan in de PvdA-bankjes.

De Hoop, die volgende maand 23 wordt, scheelt zo'n 46 jaar met het oudste lid van de Tweede Kamer: Harm Beertema van de PVV is onlangs 69 geworden.

Iets meer dan de helft van de Tweede Kamerleden is tussen de 35 en 49 jaar:

NOS

Overigens is De Hoop met zijn 22 jaar niet het jongste Tweede Kamerlid ooit. Farshad Bashir, SP-Kamerlid van 2008 tot en met 2017, was 20 jaar toen hij werd gekozen.

In de nieuwe Tweede Kamer zitten straks 22 politici met een niet-westerse migratieachtergrond, zeven meer dan nu. Ruim driekwart van de Kamerleden heeft een academische opleiding afgerond, de rest heeft doorgeleerd in het hoger onderwijs (15 procent) of middelbaar onderwijs (7 procent).

Vrouwelijke Kamerleden

Volgende week nemen 59 vrouwen hun zetel in. Daarmee neemt het aandeel vrouwen in de Kamer toe van 35 naar 39 procent.

Drie vrouwelijke nieuwkomers hebben een primeur. Zo wordt GroenLinkser Kauthar Bouchallikht het eerste parlementslid dat een hoofddoek draagt. De Amsterdamse werd met voorkeursstemmen gekozen, net als haar partijgenoot Lisa Westerveld en Marieke Koekkoek van Volt.

Lisa van Ginneken van D66 komt als eerste transgender persoon in de Tweede Kamer. En Sylvana Simons is de eerste zwarte vrouwelijke fractievoorzitter van een in de Kamer vertegenwoordigde partij.

Veel Zuid-Hollanders

Waar komen de Kamerleden vandaan? Eerder al bleek uit een analyse van de NOS dat er maar heel weinig kandidaten uit Drenthe, Limburg, Friesland en Noord-Brabant op de lijst stonden. In Zuid-Holland woonden juist relatief de meeste kandidaten.

Die laatste provincie is inderdaad oververtegenwoordigd in de nieuwe Tweede Kamer: een derde van de Kamerleden woont er. Alleen op de vijftien zetels van het CDA zit vooralsnog niemand uit Zuid-Holland.

NOS

Verder komt er ook een politicus uit het Caribische deel van het koninkrijk naar het Binnenhof: Jorien Wuite. De nummer 20 op de lijst van D66 verruilt haar baan als strategisch adviseur van de regering van Sint Maarten voor een Kamerlidmaatschap.

Wuite kent de Haagse politiek al wel. Eerder vertegenwoordigde ze Sint Maarten in Nederland, als gevolmachtigd minister. Daarmee is ze een van de ruim honderd Kamerleden die ervaring heeft in de politiek.

Iemand die dat niet heeft, maar die wel al bekendheid geniet, komt in de Kamer voor het CDA: Lucille Werner. Zij presenteerde jarenlang tv-programma Lingo en was ook initiatiefnemer van de Mis(s) Verkiezing, voor vrouwen met een lichamelijke beperking.

Verschuivingen

Overigens kunnen er na de beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer nog wel wat verschuivingen optreden. Na de formatie zullen sommige Kamerleden doorschuiven naar het kabinet. Hun zetel gaat dan naar partijgenoten die nu net buiten de boot zijn gevallen.

STER reclame