NOS Sport

'Vaccineren dé oplossing voor Spelen, maar IOC moet nu wel leiderschap tonen'

Van den Hoogenband: 'Onze ploegen moeten in mei toch wel gevaccineerd zijn'

Het vaccineren tegen het coronavirus begint wereldwijd op gang te komen. En dat zou weleens de redding kunnen betekenen voor grote sportevenementen, de Olympische Spelen in Tokio voorop. "Vaccineren is de énige oplossing", durft Cees-Rein van den Hoogenband, de bondsarts van sportkoepel NOC*NSF, zelfs te stellen in het Sportforum in Langs de Lijn En Omstreken.

"De situatie gaat veranderen, hoe je het ook wendt of keert. Dat kunnen wij ons in een land waar nog steeds niemand gevaccineerd is misschien niet voorstellen, maar in andere landen is dat wel al aan de orde. En ik zal je wat verklappen: ik weet van sommige landen die hun atleten zelfs al aan het vaccineren zíjn. Vooral in het Oostblok. En dat gebeurt vooral met het oog op de komende olympische kwalificatietoernooien."

Hij heeft daar ernstige bedenkingen bij. "Ik vind dat dat niet kan. Vanavond hebben wij een vergadering gehad met de medische staf van NOC*NSF en Maurits Hendriks. Er ontstaat zo een uneven playing field, om het in goed Nederlands te zeggen."

"Met andere woorden: er gaan straks ploegen naar een olympisch kwalificatietoernooi die gevaccineerd zijn, terwijl er ook ploegen rondlopen die dat niet zijn en die bij - ik noem maar wat - twee of meer besmettingen uit het toernooi worden gewipt. Het IOC kan zich zoiets natuurlijk absoluut niet permitteren. Dus daar moet snel wat aan gebeuren."

Maar als je mij vraagt wat wenselijk zou zijn, dan vind ik dat we toch in april of uiterlijk mei onze ploegen gevaccineerd zouden moeten hebben.

Cees-Rein van den Hoogenband

Dat zou er wellicht voor pleiten om ook in Nederland topsporters met spoed te vaccineren. "Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Ik vind niet dat sporters voorrang moeten krijgen. Maar we moeten ons wel gaan afvragen hoe belangrijk Olympische Spelen zijn. En met 'we' bedoel ik dan met name het IOC. Dat is de organisator van het belangrijkste sportevenement ter wereld."

"Die moet zich dus ook zorgen maken om de atleten en de mensen daaromheen - de olympische familie, om het zo maar eens te zeggen. Daar hebben wij als NOC overigens al op voorgesorteerd, want wij hebben afgelopen week contact opgenomen met de medisch directeur van het IOC en gevraagd hoe ze dit gaan oplossen."

Epke Zonderland liet al weten dat sporters niet vooraan in de vaccinatierij horen te staan. "Ik denk dat er nu belangrijkere groepen zijn die het echt nodig hebben", aldus de olympisch rekstokkampioen van 2012. "Tuurlijk, het is als topsporter heel vervelend als je corona krijgt op het verkeerde moment. Maar er is richting de Spelen nog genoeg tijd. En het gaat daar ook niet om leven en dood. Dus ik denk niet dat wij die prioriteit moeten krijgen."

Epke Zonderland in 2019 bij de WK turnen in Duitsland

Van den Hoogenband onderschrijft de mening van de Friese turner volledig. "In de huidige situatie heeft Epke volstrekt gelijk. Dat neemt niet weg dat we wel actief moeten nadenken over hoe in het geval dat er wél genoeg vaccinatiemogelijkheden zijn, we er onze topsporters op een adequate manier aan kunnen laten deelnemen. Dat is wel onze plicht."

Reëel scenario

Want dat staat voor de bondsarts als een paal boven water: alleen dankzij vaccineren kunnen de Olympische Spelen komende zomer in Japan doorgaan. "Ja, natuurlijk. Maar ik vind dat het IOC hierin het voortouw moet nemen en voor die vaccinaties moet zorgen. Dat vind ik persoonlijk, maar dat vinden wij als medische staf binnen het NOC ook. Wij vinden dat de plicht van het IOC."

De Olympische Spelen in Tokio beginnen op 23 juli, over zesenhalve maand. De tijd begint langzaamaan te dringen. Een uiterst datum waarop een sporter gevaccineerd moet zijn, heeft Van den Hoogenband niet zo voorhanden. "Geen concrete datum, nee. Maar als je mij vraagt wat wenselijk zou zijn, dan vind ik dat we toch in april of uiterlijk mei onze ploegen gevaccineerd zouden moeten hebben."

En dat is ook haalbaar in zijn ogen. "Zoals ik het nu kan inschatten en ook de getallen horende van de beschikbaarheid van vaccins, denk ik dat dat een reëel scenario is. Maar nogmaals, ik vind wel dat het IOC daarin een heel belangrijke rol moet spelen en leiderschap moet tonen. Het IOC zou bij wijze van spreken zelf vaccins kunnen opkopen. Dat zou een oplossing kunnen zijn om niet de landen te belasten met dit probleem."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl