ANP
Sport en corona

Het inreisverbod vanwege de coronacrisis wordt voor bepaalde groepen opgeheven. Het gaat om mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan het bedrijfsleven en om topsporters. Het kabinet heeft tot deze uitzonderingen besloten "vanwege de grote negatieve impact, het maatschappelijk en economisch belang en de lange duur van het inreisverbod".

Aan de versoepeling worden volgens het kabinet wel strikte voorwaarden verbonden. "Uitgangspunt blijft de bescherming van de volksgezondheid en het onder controle houden van het virus."

Sinds 18 maart mogen er van buiten de Europese Unie geen mensen meer naar Nederland reizen als dat niet noodzakelijk is. Vanaf 14 september vervalt dat verbod voor topsporters en vanaf 21 september voor mensen uit het bedrijfsleven.

Baan en voetbalwedstrijd

Volgens het kabinet hebben de beperkingen voor deze groepen uiteenlopende gevolgen voor de Nederlandse burgers, "van het kunnen behouden van een baan tot het gemis van de beleving bij bijvoorbeeld een internationale voetbalwedstrijd".

Het kabinet vindt dat deze groepen makkelijk af te bakenen zijn en denkt dat de versoepeling niet tot een al te grote instroom van reizigers uit risicogebieden zal leiden.

Ook voor hooggekwalificeerde professionals uit de culturele en creatieve sector, journalisten en onderzoekers komt een versoepeling. Maar die moet nog worden uitgewerkt. Als de voorwaarden zijn vastgesteld, moet die wijziging zo spoedig mogelijk ingaan.

Thuisquarantaine

Ook op het gebied van thuisquarantaine worden voor bepaalde groepen de regels minder streng. Leden van het kabinet en ambtenaren die een noodzakelijke dienstreis maken, mogen voor dat specifieke doel de thuisquarantaine verlaten. Ook voor onder anderen topsporters en mensen die met hun reis "aantoonbaar een bijdrage leveren aan het belang van economie en samenleving" komt een versoepeling.

De precieze formulering van de reisdoelen waarvoor de uitzonderingen gelden, wordt nog uitgewerkt. Mocht de situatie rond de verspreiding van het coronavirus verslechteren, kunnen de versoepelingen worden aangepast.

STER reclame