NOS Nieuws

Covid-19-infecties bij rokers erger, maar beschermt nicotine tegen het krijgen ervan?

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

Een recente studie die is verschenen in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet concludeert dat rokers ondervertegenwoordigd zijn onder mensen die positief getest zijn voor het coronavirus. In de studie naar de bevestigde gevallen in Engelse huisartsenpraktijken was het aantal rokers dat positief testte voor het virus de helft lager dan onder niet-rokers.

Dat is geen reden om te gaan roken of te blijven roken, waarschuwen de onderzoekers. Het negatieve effect van roken op de gezondheid staat vast. Bovendien blijkt uit verschillende studies dat rokers die wel een infectie krijgen eerder kans lopen op een IC-opname en overlijden dan niet-rokers.

De studie is niet de eerste die een mogelijk beschermend effect tegen het coronavirus vindt van roken. Een Chinees onderzoek liet zien dat onder bijna 1100 patiënten het aantal rokers ruim de helft lager was dan onder de Chinese bevolking als geheel.

Een analyse door het Amerikaanse CDC, een instelling die vergelijkbaar is met het RIVM hier, wees uit dat van ruim 7000 covid-19-gevallen maar iets meer dan 1 procent rokers betrof, terwijl bijna 14 procent van de Amerikaanse volwassenen rookt.

Mogelijke verklaringen

Er zijn verschillende verklaringen denkbaar voor wat de onderzoekers gevonden hebben over roken en de mogelijk kleinere kans op een positieve coronatest. De onderzoekers opperen dat roken de hoeveelheid virusdeeltjes in de neus vermindert en daarmee de gevoeligheid voor de coronatest negatief beïnvloedt. Als dat zo is biedt roken dus geen bescherming tegen het coronavirus. De wetenschappers tekenen er wel bij aan dat zo'n effect niet bekend is bij roken en grieptesten die op dezelfde manier gedaan worden.

Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat alleen mensen met klachten getest worden op het coronavirus. Rokers hoesten vaker, zeggen de onderzoekers, en daarom is de kans groter dat ze - feitelijk op oneigenlijke gronden - getest worden op het virus en dus negatief testen.

Maar hetzelfde geldt volgens de wetenschappers ook voor ex-rokers én voor mensen met chronische longziekten en in die groepen worden niet verhoudingsgewijs minder mensen positief getest.

Daarom willen de wetenschappers van de universiteit van Oxford meer onderzoek gaan doen naar het verband tussen roken en covid-19-infecties. Het zou kunnen dat nicotine voor een verstoring zorgt van de werking van de receptoren - eiwitten in het membraan dat cellen omhult, die door het coronavirus gebruikt worden om de cellen binnen te dringen.

Nicotinepleisters

Ook Franse onderzoekers bestuderen de rol en de mogelijke verstoring door nicotine van die zogeheten angiotensine-II-receptoren. De Fransen, verbonden aan de Sorbonne, het Pasteur Instituut, de Franse Academie van Wetenschappen en de koepel van Parijse ziekenhuizen, denken dat de receptor een essentiële rol speelt bij de verspreiding en het ziekteproces van covid-19.

De hypothese van de Franse artsen is dat de nicotine en het coronavirus als het ware concurreren om gebruik te kunnen maken van de angiotensine-II-receptoren. Het staat volgens de wetenschappers vast dat die receptoren zowel een belangrijke rol spelen bij het binnendringen van SARS-CoV-2, zoals het virus officieel heet, in lichaamscellen als bij het opnemen van nicotine.

De onderzoekers kijken nu of nicotinepleisters die een gecontroleerde dosering nicotine afgeven mensen kunnen beschermen tegen het oplopen van een covid-19-infectie. Ze bestuderen ook of ze ingezet kunnen worden bij de behandeling van infecties met het virus.

Ook deze onderzoekers waarschuwen dat roken ernstig gevaar voor de gezondheid oplevert en dat het eventuele gebruik van nicotinepleisters alleen onder strikt medisch toezicht moet plaatsvinden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl