NOS NieuwsAangepast

Begrip bij organisaties voor stikstofmaatregelen, maar 'de tijd dringt'

De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om de stikstofcrisis aan te pakken, kunnen rekenen op gemengde reacties van maatschappelijke organisaties.

De ANWB is niet blij met de 100 kilometer per uur-maatregel, maar begrijpt het kabinet wel. "Het is niet prettig, maar we ondersteunen de maatregelen wel omdat zo de woningbouw wordt vlotgetrokken", zegt directeur Frits van Bruggen. "We hebben de maatregel aan onze leden voorgelegd en 51 procent is positief, terwijl 34 procent er negatief of zelfs zeer negatief tegenover staat."

Hij spreekt van een evenwichtig signaal, maar hoopt dat het gaat om een tijdelijke maatregel. "We roepen het kabinet daarom op door te gaan met de elektrische migratie van Nederland: wil je de vraagstukken rond klimaat en mobiliteit oplossen, zul je veel meer elektrische auto's moeten hebben op de weg. Voor volgend jaar zijn er plannen voor aanschafsubsidies voor elektrische auto's."

Premier Rutte zei op de persconferentie dat hij niet kan beloven dat het gaat om een tijdelijke maatregel, hoewel hij daar dolgraag 'ja' op zou zeggen.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is positief over de maatregelen tegen stikstof, maar vreest dat het te lang duurt voordat ze effectief zijn. De organisatie is "zwaar teleurgesteld" over de maatregelen om de PFAS-crisis te bezweren. Die crisis is volgens TLN voor veel transportbedrijven acuter dan de stikstofcrisis. "Die ondernemers zitten met stilstaande vrachtauto's. Met werknemers die thuis zitten. Dat kán niet. Ik heb niet het idee dat het kabinet die urgentie inziet", zegt directeur Jan Boeve.

TLN bereidt samen met onder meer VNO-NCW en Bouwend Nederland een schadeclaim voor om ondernemers te compenseren voor de schade door het PFAS- en stikstofbeleid. Volgens de partijen komen de maatregelen van het kabinet te laat en zijn ze te beperkt.

Bouwconcern BAM is er niet van overtuigd dat de maatregelen die het kabinet neemt voldoende zijn. "Er zijn zorgen of het genoeg is en of het snel genoeg gaat", zei topman Rob van Wingerden in radioprogramma 1 op 1. "De tijd dringt. Bij de kleine bedrijven en vooral de grondverzetbedrijven is de nood echt hoog. Wat nu is aangekondigd gebeurt niet morgen, maar moet eerst nog door de Eerste en Tweede Kamer."

'Maatregelen voor korte termijn'

De Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland betreurt het dat de maatregelen al zijn aangekondigd, terwijl nog gewerkt wordt aan een plan dat door de landbouwsector wordt gesteund. Er is nu bijvoorbeeld geen duidelijkheid over het bemesten van weilanden.

Volgens voorzitter Marc Calon richt het kabinet zich op de korte termijn, maar zal voor de langer termijn kritisch naar de Natura-2000 gebieden moeten worden gekeken. "LTO Nederland pleit niet voor minder natuur, maar wel voor beleid dat voorkomt dat N2000-gebieden Nederland in gijzeling houden."

Om de stikstofuitstoot te verminderen gaat het ook over ander veevoer, voer met minder eiwit. Er zijn al boeren die dat gebruiken:

Ander veevoer tegen stikstof: koeien op eiwit-arm dieet

'Kabinet heeft niets geleerd'

Milieudefensie noemt het verlagen van de maximumsnelheid "een goed begin", maar stelt dat uit de rest van de brief blijkt dat het kabinet "niets heeft geleerd van stikstofcrisis".

Zo wijst de organisatie op de keuze voor meer asfalt, bijvoorbeeld op de ring Utrecht bij Amelisweerd. "Dat is slecht voor de natuur en daar wordt het verkeer ook niet duurzamer, veiliger, gezonder en goedkoper van", zegt woordvoerder Bram van Liere.

Ook is hij kritisch op het plan van het kabinet om de samenstelling van veevoer aan te passen en zo de ammoniakuitstoot terug te dringen. "Het kabinet rekent zich rijk met het invoeren van enzymen in veevoer. Dat is goed voor DSM (chemiebedrijf, red.), maar helpt boeren niet richting kringlooplandbouw."

Ook Greenpeace is kritisch. Volgens de milieuorganisatie zet het kabinet het mes in de natuur en wordt de bron van de stikstofcrisis niet genoeg aangepakt. "Dat betekent inzetten op een omslag naar ecologische landbouw met minder dieren. Het kabinet kan direct aan de slag met verplichte weidegang voor koeien en de import van soja voor veevoer drastisch verminderen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl