In samenwerking met
NH
NOS Nieuws

Gemeente legde drie keer bouwstop op tijdens bouw AZ-stadion

Al tijdens de bouw van het AZ-stadion in 2005 waren er twijfels over de veiligheid. Dat blijkt uit documenten van de gemeente Alkmaar, die NH Nieuws heeft ingezien. Drie keer moest de gemeente ingrijpen met een zwaar middel: een bouwstop. Een deel van het dak van het stadion stortte begin augustus in door falende lasverbindingen.

Uit de documenten blijkt dat aan onderdelen van het stadion werd gebouwd zonder dat daar toestemming voor was. Daarnaast ontbraken geregeld tekeningen en berekeningen, terwijl de bouwbedrijven al begonnen waren met de uitvoering.

Zo werden bijvoorbeeld de trappenhuizen gebouwd, terwijl de berekeningen er anderhalve maand later nog niet waren. Ook veel andere berekeningen waren er niet, of waren in de ogen van de gemeente onjuist of onduidelijk.

Meerdere keren tikte de gemeente de constructiebedrijven op de vingers. Toch gingen ze keer op keer in de fout door te beginnen met de bouw van onderdelen die nog niet waren goedgekeurd. "We zijn het inmiddels beu om achter de feiten aan te lopen", schreef de gemeente destijds.

Bouten niet aangedraaid

Ook op de bouwplaats werden veel fouten gemaakt. Inspecteurs ontdekten dat belangrijke bouten niet waren aangedraaid. "Het spreekt voor zich dat dit ontoelaatbaar is", concludeerde de afdeling Bouwen van de gemeente destijds in een brief.

Ook bleken er fouten te zijn gemaakt bij de bouw van de kapconstructie. Er waren 'pennen' met een andere maat gebruikt dan was berekend. "Dit kán de ontwerpend constructeur niet zijn ontgaan", schreef de gemeente. Ook stond er dat het vertrouwen opnieuw was gedaald.

Drie keer stoppen met bouwen

Omdat er zo veel fout ging, moest op last van de gemeente drie keer worden gestopt met bouwen. Eén keer gold de bouwstop voor het hele stadion, later volgde een bouwstop voor de dakconstructie en een derde keer voor onderdelen die nog niet goedgekeurd waren.

"Deze afwijkingen kunnen ieder op zich als bijzonder ernstig worden gekwalificeerd", aldus de gemeente eind 2005. "Bij elkaar opgeteld zouden ze, zonder ingrijpen door de gemeente, tot een zeer onveilig bouwwerk hebben geleid." Ondanks de opgelegde bouwstoppen, zorgen om de veiligheid en duidelijke taal van de gemeente, kwam het nooit tot vervolgstappen.

Hoge tijdsdruk

De oorzaak voor alle problemen zou de hoge tijdsdruk zijn geweest. "Het probleem is, dat de voorbereidingstijd onvoldoende is geweest voor een dergelijk omvangrijk project, zodat telkens onder de druk van de voortgang te vroeg wordt begonnen met constructieonderdelen, die nog niet of pas gedeeltelijk goedgekeurd zijn", concludeerde de gemeente.

Kritische vragen gebruikelijk

In een reactie laat de voormalig eigenaar van het inmiddels failliete bouwbedrijf Midreth aan NH Nieuws weten zich de bouwstops en de brieven van de gemeente niet te kunnen herinneren. De eigenaar van een ingenieursbureau zegt de reactie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid af te wachten.

Zowel voetbalclub AZ als een adviesbureau dat bij de bouw was betrokken laat weten dat kritische vragen tijdens de bouw gebruikelijk zijn en dat er toestemming is gegeven om het stadion in gebruik te nemen.

Advertentie via Ster.nl