Het kabinet volgt de ontwikkelingen rond KLM op de voet ANP

Het kabinet vindt het belangrijk voor Nederland dat de KLM binnen Air France-KLM financieel zelfstandig blijft. Staatssecretaris Mansveld zegt in antwoord op Kamervragen dat een zelfstandige positie KLM meer invloed geeft op de ontwikkeling van de vluchten op Schiphol. 

Mansveld benadrukt ook dat bij de fusie in 2004 met de overheid is afgesproken dat Nederland de thuisbasis van de KLM blijft. 

Een zelfstandige positie betekent dat KLM kan blijven investeren en verantwoordelijk blijft voor het beheer van haar eigen kaspositie, schrijft de staatssecretaris. Het CDA had vragen gesteld naar aanleiding van berichten dat er plannen bestaan om een groter deel van het financiële beheer van KLM naar Frankrijk over te hevelen.

Toenemende concurrentie

Mansveld antwoordt dat ze de ontwikkelingen rond de KLM op de voet volgt en dat ze vorige week nog met de top van Air France en KLM heeft overlegd. Die werkt aan plannen om de financiële resultaten te verbeteren. De staatssecretaris benadrukt dat Air France en KLM te maken hebben met toenemende internationale concurrentie. 

Mansveld zegt verder dat de positie van de Staat als aandeelhouder in KLM beperkt is. De Staat heeft een belang van maar 5,9 procent. 

STER reclame