Centrale Keukens dicht: ‘Voor velen de doodsteek’

Door een gebrek aan brandstof sluiten de Centrale Keukens in Amsterdam vanaf vandaag de deuren. De 335.000 eters die hier de laatste tijd bijna dagelijks kwamen, staan in de kou. "Dit betekent voor velen de doodsteek", schrijft Trouw.

Het gebrek aan brandstof leidt tot meerdere problemen. Zo kunnen de aardappelschilmachines niet meer gebruikt worden en kunnen de lichten in de keukens niet meer aan. Dit betekent dat er niet meer gekookt kan worden als het donker is. Bovendien is vorige week de avondklok met een uur verscherpt, waardoor er ook een uur minder lang gekookt kan worden.

Alles bij elkaar opgeteld, is het onmogelijk de Centrale Keukens nog te laten draaien, klinkt de verklaring van officiële zijde. "Maar gebrek aan voedselvoorraden zal de werkelijke reden zijn", stelt Trouw. "Dat valt ook makkelijk te concluderen uit de bonnenlijst zoals die afgelopen week in het westen gold. Voor volwassenen stonden daar alleen nog op: 400 gram brood, anderhalf rantsoen vlees, 1 kilo aardappelen en 2 kilo suikerbieten."

Dagrantsoen voor een volwassen persoon in april · Publiek Domein

Nu de keukens wegvallen is men volledig aangewezen op het voedsel dat op de bon verkrijgbaar is, wat veel te weinig is (circa 400 calorieën per dag). Om aan extra voedsel te komen, moet veel geld worden neergelegd.

"Groente is nog wel te krijgen, maar tegen idiote prijzen", zegt de Amsterdamse Maria Takkenberg. Zo kost een bloemkool al gauw 4 gulden per stuk en spinazie 2 gulden per kilogram, vertelt ze.

Wie hier het geld niet voor heeft, wordt het meest gedupeerd door de sluiting van de keukens. "De voedselpositie is nu slechter dan ooit", zegt Takkenberg. "Je loopt de hele dag met een hongergevoel en bent blij als het 's avonds tijd is om naar bed te gaan."

Beter dat de bomen vallen, dan dat de mensen van honger langs de weg neerzijgen.

Algemeen Handelsblad

Trouw schrijft dat er alle mogelijke maatregelen getroffen moeten worden om "de hongersdood van velen" te voorkomen. Op het verbod op kappen van bomen ten behoeve van brandstofvoorziening, moet voor de Centrale Keukens een uitzondering worden gemaakt, meent de krant. "Zolang er nog bomen langs de wegen staan en zolang er nog afbraakhout in de zwarte handel is moeten de keukens draaien!"

Het Algemeen Handelsblad sluit zich hierbij aan. "Er is nog hout in Amsterdam, het kan worden gekapt. Al wordt de stad daar lelijker door, beter een ontsierde dan een uitgestorven stad. Beter dat de bomen vallen, dan dat de mensen van honger langs de weg neerzijgen. En daar zal het van komen als de keukens geen voedsel meer verstrekken."

De geallieerde hulp kan niet snel genoeg komen!

VN-Nieuws

Waar het Algemeen Handelsblad en Trouw zich tot de bezetter wenden in een poging meer hongerdoden te voorkomen, wendt VN-Nieuws zich tot de geallieerden. "Het sluiten van de Centrale Keukens is een ramp, de geallieerde hulp kan niet spoedig genoeg komen!"

Na een snelle geallieerde opmars in het noorden en oosten van Nederland begin deze maand, staat het front nu weer stil. "Tegen de honger valt niet langer vol te houden. De geestkracht is verzwakt, omdat het lichaam dreigt ten onder te gaan. De maat is vol. Nog schijnt de geallieerde wereld er niet van overtuigd te zijn", schrijft de krant. "GELOOF ONS TOCH, DE MAAT IS VOL!!!"