Hitler bovenaan lijst met Duitse oorlogsmisdadigers

Adolf Hitler prijkt bovenaan een eerste lijst met Duitse oorlogsmisdadigers. Een geallieerde commissie die oorlogsmisdaden onderzoekt heeft namen verzameld en opgestuurd naar alle samenwerkende landen, waaronder Nederland.

Op de conferentie van Jalta begin dit jaar hadden de drie geallieerde leiders (Roosevelt, Churchill, Stalin) al de verklaring gegeven dat "alle oorlogsmisdadigers zo snel mogelijk hun verdiende straf moeten krijgen". Het op papier zetten van de namen is een eerste stap hierin.

Wie is een oorlogsmisdadiger?

Dan moet wel duidelijk zijn: wie is precies een oorlogsmisdadiger en wie niet? Duitsers die in Nederland misdaden hebben begaan komen op de lijst terecht. Collaborateurs ('foute Nederlanders') niet. Zij zullen afzonderlijk worden opgespoord en bestraft.

Vrijwel iedereen op de lijst wordt na de oorlog gestraft in het land en op de plaats waar de misdaden zijn gepleegd. Alleen de grote misdadigers, van wie de acties niet per se aan één plaats gebonden zijn, moeten voor een internationale rechtbank komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Hitler en SS-leider Himmler.

Dat deze laatstgenoemden op de lijst staan is zeker. Maar verdere namen van Duitse oorlogsmisdadigers zijn nog niet bekendgemaakt. Men vreest dat het publiceren daarvan leidt tot vluchtpogingen of wraakacties op onschuldige slachtoffers.

Grootste namen in Nederland

Toch schrijven Nederlandse verzetskranten wie er volgens hen op de lijst zouden moeten staan. Rijkscommissaris Seyss-Inquart heeft een prominente plek aangezien hij "verantwoordelijk is voor de vele wandaden die hier zijn gepleegd", schrijft Typhoon.

Hierna volgt al gauw Rauter, de hoogste SS'er in Nederland, "die tegen alle doodsberichten in nog steeds in leven is en een van de grootste bloedhonden van Himmler genoemd kan worden". Rauter ging over de deportatie van Nederlandse Joden, van wie we inmiddels weten dat ze in de kampen massaal zijn vermoord.

Ook de Nederlandse commandant van de Wehrmacht, Christiansen, staat voor de illegale pers hoog op het lijstje van oorlogsmisdadigers. Christiansen is onder andere verantwoordelijk voor de razzia van Putten, waarbij meer dan 650 mannen tussen de 18 en 50 jaar zijn opgepakt voor de arbeidsinzet, 7 mensen zijn doodgeschoten en het dorp grotendeels is afgebrand.

Von der Wense moet volgens de kranten ook niet ongestraft blijven. De leider van de afdeling Landbouw & Voedelvoorziening van het Rijkscomissariaat zou grotendeels verantwoordelijk zijn voor de hongersnood die nu in bezet gebied heerst.

Typhoon voegt nog aan hun persoonlijke lijstje toe: "De vele Duitsers die ervoor hebben zorg gedragen, dat honderdduizenden Nederlandse mannen tegen het volkenrecht in naar Duitsland werden gesleept. Een van de meest beruchte misdadigers in dit opzicht is Herr Liese, gevolmachtigde voor de 'arbeidsinzet'."

Vluchtpogingen zullen geen enkel succes opleveren.

Typhoon

De verzetskrant stelt dat iedere misdadiger zal worden achterhaald. Zowel de bevelhebbers, als de uitvoerders. "Vluchtpogingen zullen geen enkel succes opleveren. Zelfs tot in de verste uithoeken van Duitsland zullen de oorlogsmisdadigers worden achterhaald en naar Nederland worden teruggevoerd."

Om dit te bereiken doet Typhoon een oproep aan de bevolking in bezet Nederland: maak waar mogelijk nauwkeurige rapporten op van Duitse oorlogsmisdaden. Zo kan Nederland de verzamelde bewijzen voorleggen aan de geallieerde commissie tot onderzoek van oorlogsmisdaden.

"Spoedig zal dit materiaal een waardevolle grondslag vormen voor vele onderzoeken. Nederland zal alles er toe bijdragen, dat Europa grondig zal worden schoongeveegd van het Duitse misdadigers-schuim!"