Jaarlijks sluiten steeds meer basisscholen hun deuren. Afgelopen schooljaar zijn 108 basisscholen opgeheven of gefuseerd met een andere school. Daarmee zijn er volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs nog 6541 basisscholen over.

De PO-raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs, kan zich niet herinneren dat het aantal scholen dat in één jaar verdween ooit zo hoog is geweest en voorspelt dat er de komende jaren nog meer scholen de deuren sluiten.

Jaar200920102011201220132014Aantal688168486806674266496541

Daling zet voort

Dat komt door het dalend aantal leerlingen. "We weten aan de hand van geboortecijfers precies hoeveel leerlingen we op het basisonderwijs kunnen verwachten", zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad. De prognose is dat er in 2020 in heel het land 100.000 leerlingen minder zijn. "Scholen en scholenkoepels moeten hierop inspringen."

Ze moeten daarom volgens Den Besten meer samenwerking zoeken, of samengaan. "Als je nu naar deze prognoses kijkt worden het nog tien hele zware jaren en hopelijk komt daarna stabilisatie."

Ministerie

Het ministerie van Onderwijs wijst erop dat veel regels de komende tijd worden versoepeld. Er worden extra maatregelen genomen om samenwerking makkelijker te maken.

Maar in veel dorpen hebben ze die tijd niet. Daar zien ze een afname van het aantal leerlingen van soms wel 20 procent in twee jaar tijd.

Die dorpen liggen vooral in de krimpgebieden. In Noord-Groningen, Zeeland en Limburg. Daar is de leerlingendaling het grootst. Dat betekent dat er dus meer basisscholen verdwijnen of moeten samenwerken.

Maar ook de Randstad, en het midden van het land krijgen er nu mee te maken. "Het komt dichterbij", zegt Den Besten. "Scholen en ouders moeten hierop anticiperen, en dat betekent ook dat er voorzieningen verdwijnen. We zijn blij dat de regering het samenwerken tussen scholen makkelijker wil maken."

</p></body></html>

STER reclame