Een nieuwe app moet vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld weer grip op hun leven geven. Koningin Máxima lanceerde de applicatie Ican vandaag tijdens de viering van veertig jaar 'Blijf van m'n Lijf' in Amsterdam.

Ican gaat uit van het vermogen van vrouwen om hun leven weer op orde te krijgen na huiselijk geweld. "Koningin Máxima, door uw aanwezigheid voelen allen die zich inspannen om huiselijk geweld een halt toe te roepen zich enorm gesteund", zei een van de sprekers.

Gebruikers van de app krijgen begeleiding en advies en ze kunnen met elkaar chatten. Verder heeft de app een dagboekfunctie.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Stichting Blijf Groep, die zich inspant voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld binnen relaties. De hulp wordt thuis of in een opvang geboden en richt zich zowel op vrouwen als op mannen en kinderen.

Geheim adres

Het eerste blijf-van-mijn-huis werd in 1974 geopend in Amsterdam. Het adres daarvan werd strikt geheimgehouden, net als dat van andere opvanghuizen die daarna in Nederland werden geopend. Op dit moment zijn er ongeveer dertig opvangcentra, waar jaarlijks 16.000 vrouwen en kinderen worden opgevangen.

Máxima was al eerder betrokken bij Stichting Blijf Groep. In 2011 opende ze in Alkmaar het eerste Oranje Huis, een blijf-van-mijn-lijf-huis nieuwe stijl, waar hulp op maat wordt geboden aan het hele gezin.

STER reclame